slider-21-background

Imago-onderzoek

Waarom kiezen ouders (wel of niet) voor uw school?

Imago-onderzoek

  • I

Met het Imago-onderzoek PO geven wij u onder meer inzicht in:

  • de concurrentiepositie/concurrentiekracht van uw school;
  • de motieven waarom ouders (en hun kind(eren) wel of juist niet kiezen voor uw school;
  • het imago van uw school en van de andere basisscholen in de omgeving van uw school.

Bij het uitvoeren van het Imago-onderzoek kiezen we meestal voor een mix van :

  • kwantitatief onderzoek waarbij wij de ouders en medewerkers van uw school een online vragenlijst laten invullen;
  • en kwalitatief onderzoek waarbij wij van onder meer managers van peuterspeelzalen/ kinderdagverblijven in de omgeving van uw school en ouders die binnen afzienbare termijn een basisschool voor hun kind gaan kiezen, diepte–interviews afnemen.

Het uitvoeren van Imago-onderzoek is per definitie maatwerk en vandaar dat wij graag (vrijblijvend) bij u op school langskomen om uw onderzoeksvraag te bespreken. We stellen daarna graag een passend (en vrijblijvend) onderzoeksvoorstel op.

  • Een afspraak maken


  • Uw gegevens