achtergrond-werkdrukpo

Werkdrukonderzoek PO

Acties die de werkdruk verlagen én niet ten
koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs

Werkdrukonderzoek

  • W

Met het Werkdrukonderzoek PO geven wij u onder meer inzicht in:

  • de werkdruk(beleving) van de leerkrachten en de ondersteuners: welke factoren beïnvloeden de werkdruk van leerkrachten in positieve en negatieve zin?;
  • de mogelijkheden om de werkdruk van leerkrachten en ondersteuners te verlagen.

Bij het in kaart brengen van de mogelijkheden om de werkdruk te verlagen, richten we ons met name op:

  • mogelijkheden/acties die geen negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs en de aandacht voor de leerling;
  • mogelijkheden/acties die de school en de leerkrachten/ondersteuners zelf kunnen oppakken.

Methode – twee fases
We onderscheiden twee fases:

  • fase 1 – het uitzetten van een online vragenlijst onder de medewerkers;
  • fase 2 – workshops op school.

We lichten de methode graag nader toe.

Meer informatie
Voor meer informatie (werkwijze, kosten, enzovoort) kunt u hier de brochure downloaden.

  • Offerte aanvragen en/of een afspraak maken  • Voor het opstellen van de offerte willen we graag weten om hoeveel scholen en om hoeveel medewerkers het gaat.
  • Uw gegevens