Recente onderzoeken

DUO Onderwijsonderzoek & Advies voert regelmatig onderzoek op eigen initiatief uit naar actuele onderwijsthema’s. Voor dit schooljaar (2017-2018) staan onder meer een nieuwe meting van de Politieke Barometer Onderwijs, een onderzoek naar de ervaringen van directeuren PO met de Inspectie van het Onderwijs en een onderzoek naar het gebruik van mobieltjes in het VO op het programma.

Passend onderwijs – anno 2017

In september 2017 hebben we – evenals in 2015 en 2016 – een onderzoek verricht onder 1.003 leerkrachten in het PO naar hun ervaringen met passend onderwijs.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

Eindoordeel over de bewindslieden

In de week van 6 maart hebben we een nieuwe Politieke Barometer Onderwijs uitgevoerd. In totaal hebben 562 directeuren in het primair onderwijs en 316 directeuren in het voortgezet onderwijs vragen beantwoord over o.a. minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs

In november 2016 hebben we een onderzoek verricht onder 400 directeuren uit het basisonderwijs naar de schooltijden op hun school.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

Politieke Barometer Onderwijs

In juni 2016 hebben we een onderzoek verricht onder 248 directeuren uit het voortgezet onderwijs naar onder meer hun vertrouwen in staatssecretaris Sander Dekker.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

Sociale veiligheid op school

In juni 2016 hebben we een onderzoek verricht onder 847 leraren (502 leraren basisonderwijs en 345 docenten voortgezet onderwijs) naar de Wet sociale veiligheid.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

Passend onderwijs – twee jaar na de invoering

In juni 2016 hebben we een (vervolg)onderzoek verricht onder 507 leerkrachten in het PO en 506 docenten in het VO naar hun ervaringen met passend onderwijs.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

Werkdruk in het basisonderwijs nog hoger geworden

In november 2015 hebben we een onderzoek verricht onder 861 leerkrachten in het basisonderwijs naar hun werkdruk.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

Geweld tegen leraren – basis- en voortgezet onderwijs

In november 2015 hebben we een onderzoek verricht onder 1.083 leraren naar hun ervaringen met verbaal en fysiek geweld op hun school in schooljaar 2014-2015.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

Passend onderwijs – een jaar na de invoering

In juni 2015 hebben we een onderzoek verricht onder 1.688 leraren, zorgcoördinatoren en directeuren in het PO en V(S)O naar de invoering van passend onderwijs.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

Integratie op school

In oktober 2016 hebben wij onderzoek verricht onder 2.203 schoolleiders en leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs naar integratie in het onderwijs.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden