slider-16-background

Docentscan VO

De kwaliteit van docenten vanuit het perspectief van uw leerlingen

Docentscan

  • D

Met de Docentscan VO geven wij u onder meer inzicht in:

  • hoe de leerlingen hun docenten evalueren op verschillende competenties: interpersoonlijk, pedagogisch, vakinhoudelijk en didactisch, organisatorisch;
  • en/of hoe de studenten hun docenten evalueren op de verschillende rollen van de leraar: gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter;
  • de verbeterpunten voor individuele docenten: op welke competenties scoren zij minder goed dan collega’s uit hun team en collega’s van hun school en op welke competenties is verbetering wenselijk en/of noodzakelijk?

100% maatwerk

Wij beschikken over een uitgebreide basisvragenlijst gebaseerd op de competenties uit de Wet BIO. In overleg met u selecteren we circa 15 vragen uit deze basisvragenlijst (en zo nodig formuleren we extra vragen) met behulp waarvan de leerlingen van uw school hun docenten beoordelen.

Methode – individueel docentenrapport

De leerlingen vullen op school (met behulp van een eenvoudige instructie) een vragenlijst in over (in principe) alle docenten waarvan zij les krijgen.

Voor elke docent stellen wij vervolgens een individueel docentrapport op met:

  • zijn/haar scores;
  • afgezet tegen de gemiddelde scores van de docenten uit het team/de afdeling waar hij/zij deel vanuit maakt en afgezet tegen de gemiddelde scores van de docenten van de school;
  • zijn/haar scores uitgesplitst naar de klassen waaraan hij/zij lesgeeft.

Met ingang van schooljaar 2017-2018 kunnen docenten hun resultaten/scores online inzien. Wij laten u graag zien hoe dit werkt.

Meer informatie

Voor meer informatie (werkwijze, kosten, enzovoort) kunt u hier de brochure Tevredenheidsmetingen in het VO downloaden.

  • Offerte aanvragen en/of een afspraak maken


  • Voor het opstellen van de offerte willen we graag weten hoeveel docenten u door de leerlingen wilt laten beoordelen.
  • Uw gegevens