slider-19-background

Medewerkersonderzoek VO

Tevredenheid, betrokkenheid en motivatie

Medewerkersonderzoek

  • M

Met het Medewerkersonderzoek VO geven wij u onder meer inzicht in:

  • hoe tevreden, betrokken en gemotiveerd de medewerkers (OP en OOP) van uw school zijn;
  • de verbeterpunten van de school vanuit het perspectief van de medewerkers;
  • hoe professioneel de cultuur op school is;
  • hoe uw school scoort ten opzichte van landelijke VO–cijfers (benchmark);
  • de bijdrage(n) die medewerkers zelf kunnen leveren aan een (nog) professionelere schoolcultuur, aan een kwalitatief (nog) beter onderwijsproces en aan de tevredenheid/betrokkenheid van leerlingen en ouders.

Thema’s

In het onderzoek komen onder meer de volgende thema’s aan de orde: de inhoud van het werk, de directie, de direct leidinggevende, de werkomstandigheden, de werkdruk, het onderwijs, de persoonlijke ontwikkeling, de samenwerking, de communicatie, de identiteit, de sfeer en de (professionaliteit van de) schoolcultuur.

100% maatwerk

Voor het onderzoek onder uw medewerkers maken we gebruik van een basisvragenlijst. De terminologie in de vragenlijst stemmen we volledig af op uw school. Daarnaast kunnen we vragen uit de basisvragenlijst schrappen die niet van toepassing zijn op uw school en kunnen we tal van schoolspecifieke vragen toevoegen.

Meer informatie

Voor meer informatie (werkwijze, kosten, enzovoort) kunt u hier de brochure Medewerkersonderzoek VO downloaden.

Vraag het rapport aan: Hoe tevreden, betrokken en bevlogen zijn medewerkers in het voortgezet onderwijs?

In dit rapport presenteren we de resultaten van twee jaar onderzoek.

Hoe tevreden zijn medewerkers met de inhoud van het werk, het onderwijs, de samenwerking op school, de (interne) communicatie, de werkomstandigheden (werkplek in en buiten de klas, ICT, e.d.), de mogelijkheden om zich persoonlijk te ontwikkelen, de sfeer op school, enzovoort? Wat zijn de sterke punten van de sector en wat zijn de verbeterpunten? Hoe bevlogen en loyaal zijn de medewerkers in het voortgezet onderwijs? En hoe scoort de sector op de verschillende thema’s in vergelijking met de ‘rest van werkend Nederland’?

U kunt hier het rapport aanvragen

Als u vragen heeft over het rapport, beantwoorden wij die graag!

  • Offerte aanvragen en/of een afspraak maken


  • Voor het opstellen van de offerte willen we graag weten hoeveel medewerkers (OP en OOP tezamen) er op uw school werkzaam zijn.
  • Uw gegevens