Contact

ZIJN UW
MEDEWERKERS
(ECHT)
BETROKKEN?

(OF STAAN ZE AAN DE ZIJLIJN…?!)

Hoe vergaat het uw medewerkers? Heeft de coronaperiode effect op hun betrokkenheid bij school, op de samenwerking (in het team, tussen teams), op het contact met collega’s en schoolleiding en op de kwaliteit van het onderwijs? Juist nu is het belangrijk daar goed zicht op te hebben.

Hoe vergaat het uw medewerkers?

Medewerkers (OP en OOP) zijn over het algemeen tevreden over de wijze waarop het school verloopt in deze coronaperiode. Maar ook is duidelijk (zie de factsheets hiernaast) dat de coronaperiode ‘een zware wissel trekt’ op de medewerkers.

Uit onze (en ook andere) onderzoeken blijkt onder meer dat de samenwerking (in het team en in het VO tussen teams en secties) onder druk staat evenals de kwaliteit van het onderwijs.

Wij helpen u graag om de tevredenheid en betrokkenheid van uw medewerkers in kaart te brengen. Niet als ‘doel op zich’, maar om vervolgens met u de ‘routekaart tot de zomer te bepalen’ (hoe de school de periode tot de zomer zo goed mogelijk kan doorkomen) en om in beeld te krijgen ‘wat behouden dient te worden van wat er geleerd is in deze periode’.

Juist nu relevant om te meten! Meerdere opties.

We plannen graag een (vrijblijvende) online meeting met u in. In circa een half uur bespreken we wat voor uw school mogelijk de beste aanpak is:

  • een meting Werkbeleving in coronatijd;
  • een (breed) Medewerkersonderzoek (met aandacht voor veel thema’s en aandacht voor ‘corona’);
  • een Compact Medewerkersonderzoek (korte vragenlijst en aandacht voor ‘corona’);
  • een Themaonderzoek (de focus op één thema: werkdruk, taakbeleid, professionele ruimte, enzovoort).

U kunt hieronder aangeven dat u een online meeting wilt inplannen en/of een offerte wilt ontvangen.

Factsheets Werkbeleving in coronatijd

U kunt hieronder de factsheets (VO en PO) downloaden.

Offerte aanvragen en/of online meeting inplannen