Oudertevredenheidsonderzoek Buitenschoolse opvang

Verbeterpunt vanuit het perspectief van de ouders

Oudertevredenheid Buitenschoolse Opvang

  • B

Met het Oudertevredenheidsonderzoek Buitenschoolse Opvang (hierna: BSO) geven wij u onder meer inzicht in:

  • hoe de ouders uw BSO ervaren en hoe tevreden zij met uw BSO zijn;
  • wat de verbeterpunten van uw BSO en de groepen zijn vanuit het perspectief van de ouders;
  • hoe uw BSO scoort ten opzichte van landelijke cijfers Buitenschoolse Opvang (benchmark).

Thema’s

In het onderzoek komen onder meer de volgende thema’s aan de orde: de leid(st)ers/pedagogisch medewerkers, de sfeer, het middagprogramma, de extra activiteiten, de voorzieningen, de communicatie met de ouders, de voeding en de leiding/het management.

100% maatwerk

Voor het onderzoek onder de ouders maken we gebruik van een basisvragenlijst. De terminologie in de vragenlijst stemmen we volledig af op uw BSO. Daarnaast kunnen we vragen uit de basisvragenlijst schrappen die niet van toepassingen zijn op uw BSO en kunnen we extra vragen toevoegen.

  • Offerte aanvragen en/of een afspraak maken


  • Voor het opstellen van de offerte willen we graag weten om hoeveel BSO-locaties en om hoeveel kinderen het gaat.
  • Uw gegevens

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.