Medewerkersonderzoek VO

Tevredenheid, betrokkenheid,
motivatie en professionaliteit

Oudertevredenheid PO

Verbeterpunten voor uw basisschool vanuit
het perspectief van de ouders

Schoolverlatersonderzoek MBO

Hoe vergaat het uw oud-studenten?

Docentscan VO

De kwaliteit van de (individuele) docenten
volgens de leerlingen van uw school

Imago-onderzoek VO

Waarom kiezen leerlingen groep 8 en hun ouders
wel of juist niet voor uw school?

Instroommonitor MBO

Hoe ervaren de eerstejaars studenten de overstap van VO naar uw school?