Oudertevredenheid PO

Verbeterpunten voor uw basisschool vanuit het perspectief van de ouders.

Medewerkersonderzoek VO

Tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van de medewerkers van uw school.

Schoolverlatersonderzoek MBO

Hoe vergaat het uw oud-studenten?

Docentscan VO

Feedback van leerlingen voor hun docenten.

Imago-onderzoek VO

Waarom kiezen leerlingen groep 8 en hun ouders wel of juist niet voor uw school?

Instroommonitor MBO

Hoe ervaren de eerstejaars studenten de overstap van VO naar uw onderwijsinstelling?

Oudertevredenheid PO

Verbeterpunten voor uw basisschool vanuit het perspectief van de ouders.

Medewerkersonderzoek VO

Tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van de medewerkers van uw school.

Schoolverlatersonderzoek MBO

Hoe vergaat het uw oud-studenten?

Docentscan VO

Feedback van leerlingen voor hun docenten.

Imago-onderzoek VO

Waarom kiezen leerlingen groep 8 en hun ouders wel of juist niet voor uw school?

Instroommonitor MBO

Hoe ervaren de eerstejaars studenten de overstap van VO naar uw onderwijsinstelling?

Wij werken voor onderwijsinstellingen (kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs) en leveranciers aan het onderwijs (waaronder culturele instellingen, onderwijsadviesbureaus, educatieve uitgeverijen, ICT-leveranciers en ontwikkelaars van digitale leermiddelen).

Voor onze klanten verrichten wij zowel kwantitatief onderzoek (vaak met onze online panels met leraren en schoolleiders) als kwalitatief onderzoek (groepsgesprekken en/of diepte-interviews). Dat doen wij al sinds 1995 en we kennen het onderwijsveld dan ook als geen ander.

Heeft u een onderzoeksvraag? Wij denken graag (vrijblijvend) mee!