Recente onderzoeken

DUO Onderwijsonderzoek & Advies voert regelmatig onderzoek uit op eigen initiatief naar actuele onderwijsthema’s. Voor dit schooljaar (2018-2019) staan onder meer een nieuwe meting van de Politieke Barometer Onderwijs op het programma, een meting (de vierde) naar de ervaringen van leerkrachten PO met passend onderwijs, een onderzoek naar de sociale veiligheid van docenten in het VO, een onderzoek naar de ervaringen van directeuren PO met de Onderwijsinspectie en een onderzoek naar de ervaringen van directeuren (PO en VO) en docenten/leerkrachten met het taakbeleid op hun school.

Sinterklaas op de basisschool

In november 2018 hebben we een onderzoek verricht onder 400 schoolleiders uit het basisonderwijs naar de viering van Sinterklaas op hun school.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

Veiligheidsgevoel docenten voortgezet onderwijs afgenomen

In oktober en november 2018 hebben we een onderzoek verricht onder 1.124 docenten in het voortgezet onderwijs naar hun sociale veiligheid.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

Buitenlandse reizen leerlingen

In januari 2018 hebben we een onderzoek verricht onder onder 217 directeuren in het voortgezet onderwijs naar de buitenlandse reizen van leerlingen.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

Passend Onderwijs vier jaar na invoering

In september en oktober 2018 is voor de vierde keer de Monitor Passend Onderwijs uitgevoerd onder ruim 1.000 leerkrachten in het basisonderwijs.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

Schooltijden in het basisonderwijs

In december 2017 hebben we een onderzoek verricht onder 400 leerkrachten uit het basisonderwijs naar de schooltijden op hun school.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

VO-leerlingen en sociale mediagebruik

In november 2017 hebben we een onderzoek verricht onder 1.318 docenten uit het voortgezet onderwijs naar wat docenten vinden vanhet gebruik van sociale media door leerlingen.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

Schooldirecteuren over actuele thema’s

In maart 2017 hebben we een onderzoek verricht onder 562 directeuren in het primair onderwijs en 316 directeuren in het voortgezet onderwijs over actuele onderwijsthema’s: de onderwijsagenda, burgerschapsonderwijs, het lerarenregister en opnieuw advies na 2e jaar VO.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

Kansen(on)gelijkheid in het onderwijs

In oktober 2016 hebben we een onderzoek verricht onder 2.203 leraren en directeuren in het basis- en voortgezet onderwijs naar de kansen(on)gelijkheid in het onderwijs.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

Integratie op school

In oktober 2016 hebben wij onderzoek verricht onder 2.203 schoolleiders en leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs naar integratie in het onderwijs.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

Passend onderwijs – een jaar na de invoering

In juni 2015 hebben we een onderzoek verricht onder 1.688 leraren, zorgcoördinatoren en directeuren in het PO en V(S)O naar de invoering van passend onderwijs.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden