Recente onderzoeken

DUO Onderwijsonderzoek & Advies voert regelmatig onderzoek uit op eigen initiatief naar actuele onderwijsthema’s. De rapporten publiceren we op deze pagina.

Schoolleiders primair onderwijs over het Nationaal Onderwijs Programma

In juni 2021 hebben we 426 schoolleiders primair onderwijs meegewerkt aan een onderzoek naar het NPO: geeft het NPO handvatten om achterstanden weg te werken?

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Leerkrachten over de tweede lockdown

In de week van 11 januari hebben we onder 1.035 leerkrachten uit het basisonderwijs een onderzoek verricht naar hoe zij de tweede lockdown ervaren.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Werkbeleving leerkrachten PO tijdens corona

In januari 2021 hebben we onder 1.035 leerkrachten basisonderwijs onderzoek verricht naar hun werkbeleving in coronatijd.

U kunt hier de factsheet downloaden.

Werkbeleving docenten VO tijdens corona

In december 2020 hebben we onder 1.007 docenten VO onderzoek verricht naar hun werkbeleving in coronatijd.

U kunt hier de factsheet downloaden.

Zorgleerlingen in beeld tijdens de coronacrisis

In mei 2020 hebben we onder 1.322 functionarissen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs een onderzoek verricht naar zorgleerlingen tijdens de coronacrisis.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Basisscholen weer open op 11 mei (2)

In april 2020 hebben we onder 1.250 leerkrachten uit het basisonderwijs een onderzoek verricht naar het openen van de basisscholen op 11 mei.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Basisscholen weer open op 11 mei (1)

In april 2020 hebben we onder 1.250 leerkrachten uit het basisonderwijs een onderzoek verricht naar het openen van de basisscholen op 11 mei.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Afstandsonderwijs op de basisscholen

In april 2020 hebben we onder 606 leerkrachten uit het basisonderwijs een onderzoek verricht naar afstandsonderwijs.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

(Nieuwe) schooltijden in het basisonderwijs

In december 2019 hebben we een onderzoek verricht onder 400 schoolleiders uit het basisonderwijs naar de schooltijden op hun school.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Medewerkers in het primair onderwijs zijn zeer tevreden, betrokken en bevlogen!

Dat blijkt uit onderzoek waarin we de resultaten van twee jaar onderzoek naar tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid (waaraan 8.232 PO-medewerkers hebben meegewerkt) hebben vergeleken met de resultaten van twee jaar onderzoek naar tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers die niet werkzaam zijn in het onderwijs (in totaal 19.799 medewerkers).

U kunt hier de rapportage downloaden.

Armoede heeft een stevige impact op leerlingen in het basisonderwijs

Dat blijkt uit onderzoek dat in november 2019 is uitgevoerd onder 700 leerkrachten in het basisonderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies (niet te verwarren met de Dienst Uitvoering Onderwijs) in samenwerking met onderwijsvakblad Didactief (https://didactiefonline.nl/).

U kunt hier de rapportage downloaden.

Medewerkers in het voortgezet onderwijs zijn tevreden, betrokken en bevlogen!

Dat blijkt uit onderzoek waarin we de resultaten van twee jaar onderzoek naar tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid (waaraan 12.589 VO-medewerkers hebben meegewerkt) hebben vergeleken met de resultaten van twee jaar onderzoek naar tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers die niet werkzaam zijn in het onderwijs (in totaal 19.799 medewerkers).

U kunt hier de rapportage downloaden.

Schooladviezen groep 8: precies goed, te hoog of te laag?

In december 2019 hebben we een onderzoek verricht naar schooladviezen onder 400 leerkrachten uit het basisonderwijs en 400 docenten in het voortgezet onderwijs.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Gezocht: hulpouders in het basisonderwijs

Mei 2019 hebben we een onderzoek verricht naar de ouderbetrokkenheid. Aan het onderzoek hebben 500 leerkrachten meegewerkt.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.