Recente onderzoeken

DUO Onderwijsonderzoek & Advies voert regelmatig onderzoek uit op eigen initiatief naar actuele onderwijsthema’s. Voor dit schooljaar (2018-2019) staan onder meer een nieuwe meting van de Politieke Barometer Onderwijs op het programma, een meting (de vierde) naar de ervaringen van leerkrachten PO met passend onderwijs, een onderzoek naar de sociale veiligheid van docenten in het VO, een onderzoek naar de ervaringen van directeuren PO met de Onderwijsinspectie en een onderzoek naar de ervaringen van directeuren (PO en VO) en docenten/leerkrachten met het taakbeleid op hun school.

Buitenlandse reizen leerlingen

In januari 2018 hebben we een onderzoek verricht onder onder 217 directeuren in het voortgezet onderwijs naar de buitenlandse reizen van leerlingen.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

Schooltijden in het basisonderwijs

In december 2017 hebben we een onderzoek verricht onder 400 leerkrachten uit het basisonderwijs naar de schooltijden op hun school.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

VO-leerlingen en sociale mediagebruik

In november 2017 hebben we een onderzoek verricht onder 1.318 docenten uit het voortgezet onderwijs naar wat docenten vinden vanhet gebruik van sociale media door leerlingen.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

In november 2017 hebben we een onderzoek verricht onder 400 directeuren uit het basisonderwijs naar de viering van Sinterklaas op hun school.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

Passend onderwijs – anno 2017

In september 2017 hebben we – evenals in 2015 en 2016 – een onderzoek verricht onder 1.003 leerkrachten in het PO naar hun ervaringen met passend onderwijs.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

Schooldirecteuren over actuele thema’s

In maart 2017 hebben we een onderzoek verricht onder 562 directeuren in het primair onderwijs en 316 directeuren in het voortgezet onderwijs over actuele onderwijsthema’s: de onderwijsagenda, burgerschapsonderwijs, het lerarenregister en opnieuw advies na 2e jaar VO.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

Kansen(on)gelijkheid in het onderwijs

In oktober 2016 hebben we een onderzoek verricht onder 2.203 leraren en directeuren in het basis- en voortgezet onderwijs naar de kansen(on)gelijkheid in het onderwijs.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

Integratie op school

In oktober 2016 hebben wij onderzoek verricht onder 2.203 schoolleiders en leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs naar integratie in het onderwijs.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

Passend onderwijs – twee jaar na de invoering

In juni 2016 hebben we een (vervolg)onderzoek verricht onder 507 leerkrachten in het PO en 506 docenten in het VO naar hun ervaringen met passend onderwijs.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden

De rol van VO-leerlingen bij sollicitaties en evaluaties van docenten

In juni 2016 hebben we een onderzoek verricht onder 251 directeuren in het VO naar de inbreng van leerlingen bij sollicitaties en bij de evaluatie van docenten.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden