Recente onderzoeken

DUO Onderwijsonderzoek & Advies voert regelmatig onderzoek uit op eigen initiatief naar actuele onderwijsthema’s. Voor dit schooljaar (2018-2019) staan onder meer een nieuwe meting van de Politieke Barometer Onderwijs op het programma, een meting (de vierde) naar de ervaringen van leerkrachten PO met passend onderwijs, een onderzoek naar de sociale veiligheid van docenten in het VO, een onderzoek naar de ervaringen van directeuren PO met de Onderwijsinspectie en een onderzoek naar de ervaringen van directeuren (PO en VO) en docenten/leerkrachten met het taakbeleid op hun school.

Gezocht: hulpouders in het basisonderwijs

Mei 2019 hebben we een onderzoek verricht naar de ouderbetrokkenheid. Aan het onderzoek hebben 500 leerkrachten meegewerkt.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Effecten werkdrukakkoord

Eind februari/begin maart 2019 hebben we een onderzoek verricht onder leerkrachten primair onderwijs over de effecten van het werkdrukakkoord. Aan het onderzoek hebben 594 leerkrachten meegewerkt.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Stakingsbereidheid leerkrachten PO

Eind februari/begin maart 2019 hebben we een onderzoek verricht onder leerkrachten primair onderwijs over de staking van 15 maart a.s. Aan het onderzoek hebben 594 leerkrachten meegewerkt.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Schoolleiders VO over wetsvoorstel bekostiging

In november 2018 hebben we een onderzoek verricht onder 200 schoolleiders in het voortgezet onderwijs over het wetsvoorstel vereenvoudiging van het bekostigingsmodel.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Veiligheidsgevoel docenten voortgezet onderwijs afgenomen

In oktober en november 2018 hebben we een onderzoek verricht onder 1.124 docenten in het voortgezet onderwijs naar hun sociale veiligheid.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Passend Onderwijs vier jaar na invoering

In september en oktober 2018 is voor de vierde keer de Monitor Passend Onderwijs uitgevoerd onder ruim 1.000 leerkrachten in het basisonderwijs.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Buitenlandse reizen leerlingen

In januari 2018 hebben we een onderzoek verricht onder onder 217 directeuren in het voortgezet onderwijs naar de buitenlandse reizen van leerlingen.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

(Nieuwe) schooltijden in het basisonderwijs

In december 2017 hebben we een onderzoek verricht onder 400 leerkrachten uit het basisonderwijs naar de schooltijden op hun school.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

VO-leerlingen en sociale mediagebruik

In november 2017 hebben we een onderzoek verricht onder 1.318 docenten uit het voortgezet onderwijs naar wat docenten vinden vanhet gebruik van sociale media door leerlingen.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Kansen(on)gelijkheid in het onderwijs

In oktober 2016 hebben we een onderzoek verricht onder 2.203 leraren en directeuren in het basis- en voortgezet onderwijs naar de kansen(on)gelijkheid in het onderwijs.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.