Recente onderzoeken

DUO Onderwijsonderzoek & Advies voert regelmatig onderzoek uit op eigen initiatief naar actuele onderwijsthema’s. Voor dit schooljaar (2019-2020) staan onder meer een nieuwe meting van de Politieke Barometer Onderwijs op het programma, een meting (de vijfde) naar de ervaringen van leerkrachten PO met passend onderwijs, een onderzoek naar de sociale veiligheid van docenten in het VO, een onderzoek naar schooladviezen in het basisonderwijs, een onderzoek naar de ervaringen van directeuren PO met de Onderwijsinspectie en een onderzoek naar de ervaringen van directeuren (PO en VO) en docenten/leerkrachten met het taakbeleid op hun school.

Medewerkers in het primair onderwijs zijn zeer tevreden, betrokken en bevlogen!

Dat blijkt uit onderzoek waarin we de resultaten van twee jaar onderzoek naar tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid (waaraan 8.232 PO-medewerkers hebben meegewerkt) hebben vergeleken met de resultaten van twee jaar onderzoek naar tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers die niet werkzaam zijn in het onderwijs (in totaal 19.799 medewerkers).

U kunt hier de rapportage downloaden.

Medewerkers in het voortgezet onderwijs zijn tevreden, betrokken en bevlogen!

Dat blijkt uit onderzoek waarin we de resultaten van twee jaar onderzoek naar tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid (waaraan 12.589 VO-medewerkers hebben meegewerkt) hebben vergeleken met de resultaten van twee jaar onderzoek naar tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers die niet werkzaam zijn in het onderwijs (in totaal 19.799 medewerkers).

U kunt hier de rapportage downloaden.

Veiligheidsgevoel docenten voortgezet onderwijs afgenomen

In oktober en november 2018 hebben we een onderzoek verricht onder 1.124 docenten in het voortgezet onderwijs naar hun sociale veiligheid.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Passend Onderwijs vier jaar na invoering

In september en oktober 2018 is voor de vierde keer de Monitor Passend Onderwijs uitgevoerd onder ruim 1.000 leerkrachten in het basisonderwijs.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Gezocht: hulpouders in het basisonderwijs

Mei 2019 hebben we een onderzoek verricht naar de ouderbetrokkenheid. Aan het onderzoek hebben 500 leerkrachten meegewerkt.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Effecten werkdrukakkoord

Eind februari/begin maart 2019 hebben we een onderzoek verricht onder leerkrachten primair onderwijs over de effecten van het werkdrukakkoord. Aan het onderzoek hebben 594 leerkrachten meegewerkt.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Buitenlandse reizen leerlingen

In januari 2018 hebben we een onderzoek verricht onder onder 217 directeuren in het voortgezet onderwijs naar de buitenlandse reizen van leerlingen.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Stakingsbereidheid leerkrachten PO

Eind februari/begin maart 2019 hebben we een onderzoek verricht onder leerkrachten primair onderwijs over de staking van 15 maart a.s. Aan het onderzoek hebben 594 leerkrachten meegewerkt.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

(Nieuwe) schooltijden in het basisonderwijs

In december 2017 hebben we een onderzoek verricht onder 400 leerkrachten uit het basisonderwijs naar de schooltijden op hun school.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

VO-leerlingen en sociale mediagebruik

In november 2017 hebben we een onderzoek verricht onder 1.318 docenten uit het voortgezet onderwijs naar wat docenten vinden vanhet gebruik van sociale media door leerlingen.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.