Recente onderzoeken

DUO Onderwijsonderzoek & Advies voert regelmatig onderzoek uit op eigen initiatief naar actuele onderwijsthema’s. De rapporten publiceren we op deze pagina.

Toetsen in het basisonderwijs

Hoe denken leerkrachten uit groep 5 – 8 op de basisschool daarover? Een onderzoek van Pointer in samenwerking met DUO Onderwijsonderzoek & Advies geeft hier inzicht in. De informatie van Pointer kunt u hier nalezen.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Gezonde school – eten op de basisschool

Hoe denken schoolleiders en leerkrachten op de basisschool daarover? Willen zij ook samen met de kinderen gezond lunchen? Een onderzoek van Pointer in samenwerking met DUO Onderwijsonderzoek & Advies laat zien dat er nog een wereld te winnen is. De informatie van Pointer kunt u hier nalezen.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Persoonlijke & professionele ontwikkeling leraren PO en VO

In juni/juli 2022 hebben er 900 leraren (469 leraren PO en 431 leraren VO) meegewerkt aan een onderzoek naar persoonlijke & professionele ontwikkeling: Aan wat voor activiteiten nemen zij deel? Hoe actief is de school op dit vlak? Wat vinden zij van de studiedagen die op hun school worden georganiseerd? Enzovoort.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Sociale veiligheid leerkrachten primair onderwijs

In juni 2022 hebben er 1.100 leerkrachten uit het primair onderwijs meegewerkt aan een onderzoek naar de sociale veiligheid op school.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de factsheet downloaden met de belangrijkste resultaten.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Sociale veiligheid docenten in het voortgezet onderwijs

In maart 2022 hebben er 1038 docenten uit het voortgezet onderwijs meegewerkt aan een onderzoek naar de sociale veiligheid van docenten in het voortgezet onderwijs.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Online shaming in het primair en voortgezet onderwijs

In november 2021 hebben er 410 leerkrachten groep 7 en/of 8 (PO), 185 zorgcoördinatoren (VO) en 94 teamleiders/-coördinatoren (VO) meegewerkt aan een onderzoek (samen met het programma Pointer van KRO-NCRV) over online shaming in het primair en voorgezet onderwijs.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Schoolleiders primair onderwijs over het Nationaal Onderwijs Programma

In juni 2021 hebben we 426 schoolleiders primair onderwijs meegewerkt aan een onderzoek naar het NPO: geeft het NPO handvatten om achterstanden weg te werken?

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Leerkrachten over de tweede lockdown

In de week van 11 januari hebben we onder 1.035 leerkrachten uit het basisonderwijs een onderzoek verricht naar hoe zij de tweede lockdown ervaren.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Werkbeleving leerkrachten PO tijdens corona

In januari 2021 hebben we onder 1.035 leerkrachten basisonderwijs onderzoek verricht naar hun werkbeleving in coronatijd.

U kunt hier de factsheet downloaden.

Werkbeleving docenten VO tijdens corona

In december 2020 hebben we onder 1.007 docenten VO onderzoek verricht naar hun werkbeleving in coronatijd.

U kunt hier de factsheet downloaden.

Zorgleerlingen in beeld tijdens de coronacrisis

In mei 2020 hebben we onder 1.322 functionarissen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs een onderzoek verricht naar zorgleerlingen tijdens de coronacrisis.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Basisscholen weer open op 11 mei (2)

In april 2020 hebben we onder 1.250 leerkrachten uit het basisonderwijs een onderzoek verricht naar het openen van de basisscholen op 11 mei.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Basisscholen weer open op 11 mei (1)

In april 2020 hebben we onder 1.250 leerkrachten uit het basisonderwijs een onderzoek verricht naar het openen van de basisscholen op 11 mei.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Afstandsonderwijs op de basisscholen

In april 2020 hebben we onder 606 leerkrachten uit het basisonderwijs een onderzoek verricht naar afstandsonderwijs.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

(Nieuwe) schooltijden in het basisonderwijs

In december 2019 hebben we een onderzoek verricht onder 400 schoolleiders uit het basisonderwijs naar de schooltijden op hun school.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Medewerkers in het primair onderwijs zijn zeer tevreden, betrokken en bevlogen!

Dat blijkt uit onderzoek waarin we de resultaten van twee jaar onderzoek naar tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid (waaraan 8.232 PO-medewerkers hebben meegewerkt) hebben vergeleken met de resultaten van twee jaar onderzoek naar tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers die niet werkzaam zijn in het onderwijs (in totaal 19.799 medewerkers).

U kunt hier de rapportage downloaden.

Armoede heeft een stevige impact op leerlingen in het basisonderwijs

Dat blijkt uit onderzoek dat in november 2019 is uitgevoerd onder 700 leerkrachten in het basisonderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies (niet te verwarren met de Dienst Uitvoering Onderwijs) in samenwerking met onderwijsvakblad Didactief (https://didactiefonline.nl/).

U kunt hier de rapportage downloaden.

Medewerkers in het voortgezet onderwijs zijn tevreden, betrokken en bevlogen!

Dat blijkt uit onderzoek waarin we de resultaten van twee jaar onderzoek naar tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid (waaraan 12.589 VO-medewerkers hebben meegewerkt) hebben vergeleken met de resultaten van twee jaar onderzoek naar tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers die niet werkzaam zijn in het onderwijs (in totaal 19.799 medewerkers).

U kunt hier de rapportage downloaden.

Schooladviezen groep 8: precies goed, te hoog of te laag?

In december 2019 hebben we een onderzoek verricht naar schooladviezen onder 400 leerkrachten uit het basisonderwijs en 400 docenten in het voortgezet onderwijs.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.

Gezocht: hulpouders in het basisonderwijs

Mei 2019 hebben we een onderzoek verricht naar de ouderbetrokkenheid. Aan het onderzoek hebben 500 leerkrachten meegewerkt.

Het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen persbericht kunt u hier downloaden.

U kunt hier de rapportage downloaden.