Het bureau

Wij kennen de markt, zijn ervaren en creatief!

Het bureau

Wij kennen de markt, zijn ervaren en creatief!

Onze deskundige en betrokken medewerkers helpen u graag!

Kwantitatief én kwalitatief onderzoek

Wij werken sinds 1995 voor scholen/besturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs en voor kinderopvangorganisaties. We werken niet alleen voor scholen/besturen, maar ook leveranciers aan het onderwijs oftewel organisaties die zich op het onderwijsveld richten: culturele instellingen, onderwijsadviesbureaus, goededoelenorganisaties, educatieve uitgeverijen, ontwikkelaars van digitale leermiddelen, enzovoort.

We voeren zowel kwantitatief onderzoek (vooral online) als kwalitatief onderzoek (groepsgesprekken, diepte-interviews, workshops) uit.

 

Altijd 100% maatwerk

Wij stemmen het onderzoek af op de wensen/behoeften van onze opdrachtgevers af en leveren altijd 100% maatwerk. Wij nemen ‘de lead’ gedurende het hele onderzoeksproces en voeren onderzoeksprojecten uit van begin tot eind: wij voeren een intakegesprek, wij stellen een (vrijblijvend) onderzoeksvoorstel op, stellen bijbehorende vragenlijsten/checklists op, voeren het veldwerk uit (online, interviews, groepsgesprekken) en analyseren de onderzoeksgegevens.

Wij kunnen een rol spelen bij de ‘nazorg’, bijvoorbeeld met workshops waarin we met de betrokkenen aan de slag gaan met de onderzoeksresultaten en gezamenlijk komen tot de vervolg- of verbeteracties.

De resultaten

De resultaten koppelen we altijd terug met een toegankelijk rapport met concrete conclusies en praktische aanbevelingen.

Hieronder stellen de onderzoekers zich aan u voor.

Anne Besuijen, MSc

Projectleider Lees verder

Roeland Stehmann

Senior Adviseur Lees verder

Na haar studie Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en master Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is Anne in 2019 begonnen als assistent-onderzoeker bij DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Inmiddels richt zij zich als projectleider op kwantitatief onderzoek onder medewerkers.

“Wat mij voornamelijk aanspreekt in het werk, is de directe vertaalslag naar de praktijk. Ik vind het belangrijk, en tegelijkertijd ook een uitdaging, om klanten door middel van gedegen onderzoek concrete inzichten te verschaffen en daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan hun ontwikkeling.”

Na zijn studie Bedrijfswetenschappen heeft Roeland zich ontwikkeld tot een professionele onderzoeker en organisatieontwikkelaar. De mens en zijn/haar ontwikkeling waren hierbij altijd het uitgangspunt van zijn werk.
Hij is gesprekspartner voor alle typen onderzoeken: Medewerkersonderzoek, Klantenonderzoek, Communicatieonderzoek, enzovoort. Roeland begeleidt veel workshops gericht op het samen met de opdrachtgever komen tot verbeteracties naar aanleiding van resultaten van door DUO verricht onderzoek.

“Het ware verhaal ontdekken van een organisatie, groep of team heb ik altijd al aantrekkelijk gevonden. Wat speelt hier echt? Of het nu positief of negatief is. En: wat willen we met dat ware verhaal? Wat pakken we op? Samen met mijn collega’s help ik daar meer dan graag bij.”

Laura de Groot, MSc

Projectleider Lees verder

drs. Aart van Grootheest

Senior projectleider Lees verder

Na de bachelor Psychologie en de Master Clinical Psychology aan de Universiteit Utrecht is Laura begonnen als behandelend basispsycholoog. Onderzoek doen trok haar echter meer en in 2022 is zij als onderzoeksassistent begonnen bij DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Inmiddels werkt zij als projectleider aan diverse onderzoeken.

“Ik bijt mij graag ergens in vast en zoek graag de verdieping op. Dat kan absoluut binnen de onderzoeken die we bij DUO Onderwijsonderzoek & Advies uitvoeren. Als projectleider werk ik met verschillende klanten en aan uiteenlopende projecten. Hierin pas ik zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden toe. De combinatie van verdieping in één project en de afwisseling tussen de projecten maakt voor mij het werk zo interessant."

Na zijn studie Economie aan de Vrije Universiteit is Aart in 1995 direct begonnen als marktonderzoeker bij Trendview. Sinds 2010 werkt hij bij DUO Onderwijsonderzoek & Advies, waarbij de nadruk ligt op kwantitatief onderzoek voor educatieve uitgeverijen en andere educatieve partijen die onderzoek laten uitvoeren in het onderwijs.

“Ik ben marktonderzoeker geworden, omdat ik het leuk vind om actief na te denken over wat klanten willen weten. Goed doorvragen wat de achterliggende reden is om het onderzoek te laten uitvoeren en (vooral) wat de klant uiteindelijk met de resultaten van het onderzoek wil. Daarbij probeer ik, samen met onze klanten, te komen tot de beste methode om de gewenste (nieuwe) inzichten snel en efficiënt te verkrijgen. De vragen van klanten lopen doorgaans zeer uiteen. Dit maakt mijn werk afwisselend en zorgt ervoor dat ik elke dag weer met plezier de uitdagingen aanga.”

Raoul Hakkenberg van Gaasbeek, MSc

Senior projectleider Lees verder

Corinne van Houwelingen

Projectcoördinator Lees verder

Na zijn studie Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht is Raoul in 2014 begonnen als assistent-onderzoeker bij DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Sinds 2016 is hij projectleider van diverse onderzoeken in en rondom het onderwijs, waarbij de nadruk ligt op kwantitatief onderzoek onder ouders, leerlingen en medewerkers.

“Het is belangrijk dat klanten een duidelijk inzicht krijgen in de tevredenheid van alle betrokkenen in en rondom de organisatie. Het uitvoeren van onderzoek waarmee de klant direct aan de slag kan, is dan ook een belangrijk streven van ons bureau. Op deze manier kunnen onze klanten adequaat inspelen op de ontwikkelingen binnen de organisatie en binnen het werkveld.”

Vanaf augustus 2004 werkzaam bij DUO Onderwijsonderzoek & Advies in diverse functies. Sinds 2013 werkzaam als projectcoördinator voor de diverse onderzoeken die wij doen voor het onderwijs.

“Als coördinator heb ik een ondersteunende rol in ons team van onderzoekers. De afwisseling in het werk en de contacten met onze opdrachtgevers maken dat ik met veel plezier iedere dag naar mijn werk ga.”

Sofie van der Maas-Hoving, MSc

Projectleider Lees verder

Roos Huijs, MSc

Projectleider Lees verder

Na haar studie Toegepaste Cognitieve en Neurobiologische Psychologie aan de Universiteit Utrecht is Sofie in 2019 als onderzoeksassistent begonnen bij DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Inmiddels werkt Sofie als projectleider bij verschillende onderzoeken.

“In mijn functie ben ik dagelijks bezig met de voorbereiding, het programmeren en rapporteren van op maat gemaakt marktonderzoek. Daarnaast richt ik mij op de kwalitatieve onderzoeken (diepte-interviews, focusgroepen) binnen het bedrijf. Elke organisatie en opdracht is anders, waardoor het werk afwisselend, uitdagend en leerzaam is!”

Na haar studie Psychologie aan de Universiteit Leiden en de master Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen in Roos is 2020 begonnen als assistent-onderzoeker bij DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Inmiddels is zij projectleider van diverse onderzoeken, waarbij de nadruk ligt op Medewerkersonderzoek.

“Het uitvoeren van onderzoek dat op de wensen van de klant is afgestemd, levert veel inzichten op waarmee de klant direct aan de slag kan. Ik draag op deze manier graag bij aan de ontwikkeling van een organisatie en haar medewerkers.”

Iris Kleij, MSc

Projectleider Lees verder

drs. Brigitte Mors

Senior projectleider Lees verder

Tijdens haar bachelor Aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht is Iris in 2016 begonnen als onderzoeksassistent bij DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Omdat het marktonderzoek haar wel aan bleek te trekken, is zij na het afronden van de master ‘Earth, Life and Climate’ in 2020 bij DUO Onderwijsonderzoek & Advies aan de slag gegaan als projectleider.

“Door het verzamelen van relevante data met behulp van goed gestructureerde vragenlijsten, kan je echt tot de kern van een vraagstuk komen. De uitdaging om uit een ingewikkelde dataset een helder inzicht te krijgen en vervolgens een passend advies op te stellen is elke keer weer ontzettend leuk.”

Na haar opleiding Sociale Psychologie aan de Universiteit Leiden met als afstudeerrichting Onderzoek, heeft Brigitte onder andere bij Intomart GfK gewerkt. Sinds 2007 werkt zij bij DUO Onderwijsonderzoek & Advies, waarbij zij zich gespecialiseerd heeft in Medewerkersonderzoek.

“Als onderzoeker kom ik in contact met grote, middelgrote en kleine scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Ik vind het leuk om binnen die verschillende contexten met de contactpersonen af te stemmen hoe we het Medewerkersonderzoek inrichten, zodat ze na afloop direct concreet aan de slag kunnen met de resultaten. Het is prettig om te merken dat scholen tevreden zijn over het verloop van het totale onderzoeksproces en over onze flexibele, snelle en kwalitatief goede dienstverlening.”

mr. Chris Roerdink

Teamleider/senior projectleider Lees verder

Vera van Rossum, MSc

Projectleider Lees verder

Tijdens zijn studie Bestuursrecht is Chris in 2010 bij DUO Onderwijsonderzoek & Advies begonnen als onderzoeksassistent. Sinds 2013 is hij werkzaam als projectleider, waarbij de nadruk ligt op kwantitatief onderzoek onder leerlingen, ouders en medewerkers in het onderwijs.

“Klanten inzicht geven in hun sterke punten en verbeterpunten, daar ligt onze uitdaging. Bij DUO leveren we maatwerk en staat de wens van de klant centraal en dat geeft ons de ruimte om tot de juiste onderzoeksvragen en antwoorden te komen.”

Na haar studie Sociale Wetenschappen aan het University College Utrecht en de Universiteit van Amsterdam is Vera in 2021 begonnen als assistent-onderzoeker bij DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Zij ondersteunt bij zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek.

“Ik vind het ontzettend interessant om als onderzoeker bij verschillende organisaties een kijkje in de keuken te krijgen, en hen door middel van onderzoek te helpen een zo fijn mogelijke werksituatie te creëren voor hun medewerkers.”

Lisan Ubbink, MSc

Projectleider Lees verder

drs. Moniek de Weerd

Senior projectleider/partner Lees verder

Na haar studie Voeding & Gezondheid is Lisan in 2021 naar Utrecht gekomen om bij DUO te beginnen als onderzoeksassistent. Inmiddels werkt zij als projectleider aan verschillende onderwijsgerelateerde onderzoeken.

“Het leukste aan het werken bij DUO vind ik de samenwerking met ons betrokken team. Dat geeft me elke dag zoveel nieuwe energie!”

Na haar studie Sociale Psychologie aan de Universiteit Utrecht en master Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is Moniek gaan werken bij Toppen Onderzoek & Beleid in Utrecht. Sinds 2009 werkt zij bij DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Moniek is breed inzetbaar op verschillende onderzoeksterreinen voor alle onderwijssoorten, met het MBO als specialisatie.

“Met klanten meedenken over de beste aanpak van een onderzoek en hen helpen bij de analyse en duiding van de resultaten, maken mijn werk iedere dag een ontzettend leuke uitdaging. Bedenken hoe we een onderzoek zo bruikbaar mogelijk kunnen maken en dan merken dat de resultaten daadwerkelijk antwoord geven op de vragen van de klant en ze er echt mee verder kunnen, geeft veel voldoening.”

Up