Het bureau

Wij kennen de markt, zijn ervaren en creatief!

Het bureau

Wij kennen de markt, zijn ervaren en creatief!

Onze deskundige en betrokken medewerkers helpen u graag!

Kwantitatief én kwalitatief onderzoek

Wij werken sinds 1995 voor scholen/besturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs en voor kinderopvangorganisaties. We werken niet alleen voor scholen/besturen, maar ook leveranciers aan het onderwijs oftewel organisaties die zich op het onderwijsveld richten: culturele instellingen, onderwijsadviesbureaus, goededoelenorganisaties, educatieve uitgeverijen, ontwikkelaars van digitale leermiddelen, enzovoort.

We voeren zowel kwantitatief onderzoek (vooral online) als kwalitatief onderzoek (groepsgesprekken, diepte-interviews, workshops) uit.

 

Altijd 100% maatwerk

Wij stemmen het onderzoek af op de wensen/behoeften van onze opdrachtgevers af en leveren altijd 100% maatwerk. Wij nemen ‘de lead’ gedurende het hele onderzoeksproces en voeren onderzoeksprojecten uit van begin tot eind: wij voeren een intakegesprek, wij stellen een (vrijblijvend) onderzoeksvoorstel op, stellen bijbehorende vragenlijsten/checklists op, voeren het veldwerk uit (online, interviews, groepsgesprekken) en analyseren de onderzoeksgegevens.

Wij kunnen een rol spelen bij de ‘nazorg’, bijvoorbeeld met workshops waarin we met de betrokkenen aan de slag gaan met de onderzoeksresultaten en gezamenlijk komen tot de vervolg- of verbeteracties.

De resultaten

De resultaten koppelen we altijd terug met een toegankelijk rapport met concrete conclusies en praktische aanbevelingen.

Hieronder stellen de onderzoekers zich aan u voor.

Anne Besuijen, MSc

Junior onderzoeker/projectleider Lees verder

drs. Vincent van Grinsven

Directeur Lees verder

Na haar studie Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en master Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is Anne in 2019 begonnen als assistent-onderzoeker bij DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Inmiddels richt zij zich als projectleider ook op kwantitatief onderzoek onder (oud-)leerlingen in het voortgezet onderwijs.

“Wat mij voornamelijk aanspreekt in het werk, is de directe vertaalslag naar de praktijk. Ik vind het belangrijk, en tegelijkertijd ook een uitdaging, om klanten door middel van gedegen onderzoek concrete inzichten te verschaffen en daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan hun ontwikkeling.”

Na zijn studie Bestuurskunde-bestuurlijk onderzoek heeft Vincent een aantal jaren gewerkt als marketeer en uitgever bij Wolters Kluwer. Hij heeft in 1995 DUO Onderwijsonderzoek & Advies opgericht en geleidelijk uitgebouwd tot een bureau met inmiddels 23 professionals. Is gesprekspartner voor alle typen onderzoeken: Medewerkersonderzoek, Imago-onderzoek, Haalbaarheidsonderzoek, enzovoort. Leidt veel workshops gericht op het samen met de opdrachtgever komen tot verbeteracties (naar aanleiding van resultaten van door DUO verricht onderzoek).

drs. Aart van Grootheest

Senior onderzoeker/projectleider Lees verder

Raoul Hakkenberg van Gaasbeek, MSc

Medior onderzoeker/projectleider Lees verder

Na zijn studie Economie aan de Vrije Universiteit is Aart in 1995 direct begonnen als marktonderzoeker bij Trendview. Sinds 2010 werkt hij bij DUO Onderwijsonderzoek & Advies, waarbij de nadruk ligt op kwantitatief onderzoek voor educatieve uitgeverijen en andere educatieve partijen die onderzoek laten uitvoeren in het onderwijs.

“Ik ben marktonderzoeker geworden, omdat ik het leuk vind om actief na te denken over wat klanten willen weten. Goed doorvragen wat de achterliggende reden is om het onderzoek te laten uitvoeren en (vooral) wat de klant uiteindelijk met de resultaten van het onderzoek wil. Daarbij probeer ik, samen met onze klanten, te komen tot de beste methode om de gewenste (nieuwe) inzichten snel en efficiënt te verkrijgen. De vragen van klanten lopen doorgaans zeer uiteen. Dit maakt mijn werk afwisselend en zorgt ervoor dat ik elke dag weer met plezier de uitdagingen aanga.”

Na zijn studie Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht is Raoul in 2014 begonnen als assistent-onderzoeker bij DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Sinds 2016 is hij projectleider van diverse onderzoeken in en rondom het onderwijs, waarbij de nadruk ligt op kwantitatief onderzoek onder ouders, leerlingen en medewerkers.

“Het is belangrijk dat klanten een duidelijk inzicht krijgen in de tevredenheid van alle betrokkenen in en rondom de organisatie. Het uitvoeren van onderzoek waarmee de klant direct aan de slag kan, is dan ook een belangrijk streven van ons bureau. Op deze manier kunnen onze klanten adequaat inspelen op de ontwikkelingen binnen de organisatie en binnen het werkveld.”

Corinne van Houwelingen

Projectcoördinator Lees verder

Sofie Hoving, MSc

Onderzoeksassistent Lees verder

Vanaf augustus 2004 werkzaam bij DUO Onderwijsonderzoek & Advies in diverse functies. Sinds 2013 werkzaam als projectcoördinator voor de diverse onderzoeken die wij doen voor het onderwijs.

“Als coördinator heb ik een ondersteunende rol in ons team van onderzoekers. De afwisseling in het werk en de contacten met onze opdrachtgevers maken dat ik met veel plezier iedere dag naar mijn werk ga.”

Na haar studie Toegepaste Cognitieve en Neurobiologische Psychologie aan de Universiteit Utrecht werkt Sofie sinds 2019 als onderzoeksassistent bij DUO Onderwijsonderzoek & Advies.

“In mijn functie ondersteun ik projectleiders dagelijks bij de voorbereiding, het programmeren en rapporteren van op maat gemaakt marktonderzoek. Elke organisatie is anders, waardoor het werk afwisselend, uitdagend en leerzaam is!”

Yaron van Keulen, MSc

ICT-coördinator Lees verder

drs. Brigitte Mors

Senior onderzoeker/projectleider Lees verder

Na zijn studie Sociale- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht, is Yaron in 2016 gaan werken bij DUO Onderwijsonderzoek & Advies als onderzoeker en ICT-medewerker. Tijdens zijn werk heeft hij zich verder gespecialiseerd op het gebied van programmeren en Yaron houdt zich nu bezig met alle technische ontwikkelingen bij DUO Onderwijsonderzoek & Advies

“DUO Onderwijsonderzoek & Advies probeert processen zoveel mogelijk efficiënt in te richten. Bij iedere fase, van onderzoeksopzet tot en met de uiteindelijke rapportage, is goed functionerende IT belangrijk. Vanuit mijn rol draag ik bij aan het ontwikkelen van een zo efficiënt mogelijk werkproces binnen DUO.”

Na haar opleiding Sociale Psychologie aan de Universiteit Leiden met als afstudeerrichting Onderzoek, heeft Brigitte onder andere bij Intomart GfK gewerkt. Sinds 2007 werkt zij bij DUO Onderwijsonderzoek & Advies, waarbij zij zich gespecialiseerd heeft in Medewerkersonderzoek.

“Als onderzoeker kom ik in contact met grote, middelgrote en kleine scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Ik vind het leuk om binnen die verschillende contexten met de contactpersonen af te stemmen hoe we het Medewerkersonderzoek inrichten, zodat ze na afloop direct concreet aan de slag kunnen met de resultaten. Het is prettig om te merken dat scholen tevreden zijn over het verloop van het totale onderzoeksproces en over onze flexibele, snelle en kwalitatief goede dienstverlening.”

mr. Nicole Poppelaars

Office manager Lees verder

mr. Chris Roerdink

Teamcoördinator/projectleider Lees verder

Na haar Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht is zij ruim 10 jaar werkzaam geweest in de detailhandel op het terrein van de Customer Service. Vanaf 2002 is zij werkzaam bij DUO Market Research als office manager.

Bij DUO staat de wens van de klant centraal. Ik vind het leuk om vanuit mijn ervaring in diverse vormen mijn bijdrage daaraan te leveren.

Tijdens zijn studie Bestuursrecht is Chris in 2010 bij DUO Onderwijsonderzoek & Advies begonnen als onderzoeksassistent. Sinds 2013 is hij werkzaam als projectleider, waarbij de nadruk ligt op kwantitatief onderzoek onder leerlingen, ouders en medewerkers in het onderwijs.

“Klanten op heldere wijze inzicht geven in hun sterke punten en verbeterpunten, daar ligt onze uitdaging. Bij DUO leveren we maatwerk en staat de wens van de klant centraal en dat geeft ons de ruimte om tot de juiste onderzoeksvragen en antwoorden te komen.”

drs. Moniek de Weerd

Senior onderzoeker/partner Lees verder

Sarah de Wilde, MA

Onderzoeksassistent Lees verder

Na haar studie Sociale Psychologie aan de Universiteit Utrecht en master Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is Moniek gaan werken bij Toppen Onderzoek & Beleid in Utrecht. Sinds 2009 werkt zij bij DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Moniek is breed inzetbaar op verschillende onderzoeksterreinen voor alle onderwijssoorten, met het MBO als specialisatie.

“Met klanten meedenken over de beste aanpak van een onderzoek en hen helpen bij de analyse en duiding van de resultaten, maken mijn werk iedere dag een ontzettend leuke uitdaging. Bedenken hoe we een onderzoek zo bruikbaar mogelijk kunnen maken en dan merken dat de resultaten daadwerkelijk antwoord geven op de vragen van de klant en ze er echt mee verder kunnen, geeft veel voldoening.”

Na haar Onderzoeksmaster Taalwetenschappen aan de Universiteit Utrecht werkt is Sarah sinds 2019 als onderzoeksassistent werkzaam bij DUO Onderwijsonderzoek & Advies.

"Als onderzoeksassistent verricht ik diverse ondersteunende werkzaamheden, zoals het maken/programmeren van vragenlijsten en het rapporteren van onderzoeksresultaten. Wat mij aanspreekt aan het werk is dat klanten direct aan de slag kunnen met de resultaten en inzichten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen."

Up