Docentscan

De kwaliteit van docenten vanuit het perspectief van uw studenten

Docentscan

De kwaliteit van docenten vanuit het perspectief van uw studenten

Docentscan

  • D

Met de Docentscan Hoger Onderwijs geven wij u onder meer inzicht in:

  • hoe de studenten hun docenten beoordelen op verschillende competenties: interpersoonlijk, pedagogisch, vakinhoudelijk en didactisch, organisatorisch;
  • de verbeterpunten voor individuele docenten: op welke competenties scoren zij minder goed dan collega’s en op welke competenties is verbetering wenselijk en/of noodzakelijk?

100% maatwerk

Wij beschikken over een uitgebreide basisvragenlijst gebaseerd op de competenties uit de Wet BIO. In overleg met u selecteren we circa 15 vragen uit deze basisvragenlijst (en zo nodig formuleren we extra vragen) met behulp waarvan de studenten hun docenten beoordelen.

Methode – individueel docentenrapport

De studenten vullen op de instelling (met behulp van een eenvoudige instructie) een vragenlijst in over (in principe) alle docenten waarvan zij les krijgen.

Voor elke docent stellen wij vervolgens een individueel docentrapport op met:

  • zijn/haar scores;
  • afgezet tegen de gemiddelde scores van de docenten uit het team waar hij/zij deel vanuit maakt en afgezet tegen de gemiddelde scores van de docenten van de afdeling/opleiding;
  • zijn/haar scores uitgesplitst naar de klassen/groepen waaraan hij/zij lesgeeft.

Meer informatie

Voor meer informatie (werkwijze, kosten, enzovoort) neem contact op met:

U kunt hieronder ook (vrijblijvend) een offerte aanvragen of een afspraak maken.

  • Offerte aanvragen en/of een afspraak maken


  • Voor het opstellen van de offerte willen we graag weten hoeveel docenten u door de studenten wilt laten beoordelen.
  • Uw gegevens

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.