Oudertevredenheidsonderzoek Kinderopvang

Verbeterpunten vanuit het perspectief van de ouders

Oudertevredenheid Kinderdagverblijven

  • O

Met het Oudertevredenheidsonderzoek Kinderopvang geven wij u onder meer inzicht in:

  • hoe de ouders uw kinderdagverblijf ervaren en hoe tevreden zij zijn;
  • hoe betrokken de ouders bij uw kinderdagverblijf zijn;
  • wat de verbeterpunten van uw kinderdagverblijf en de groepen zijn vanuit het perspectief van de ouders;
  • hoe uw school scoort ten opzichte van landelijke cijfers Kinderopvang (benchmark).

Thema’s

In het onderzoek komen onder meer de volgende thema’s aan de orde: de leid(st)ers/pedagogisch medewerkers, de invalkrachten, de sfeer, het dagprogramma, de extra activiteiten, de algemene en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind/de kinderen, de voorzieningen, de voeding, de kennismaking, de communicatie met de ouders, de leiding/het management en de oudercommissie.

100% maatwerk

Voor het onderzoek onder de ouders maken we gebruik van een basisvragenlijst. De terminologie in de vragenlijst stemmen we volledig af op uw kinderdagverblijf. Daarnaast kunnen we vragen uit de basisvragenlijst schrappen die niet van toepassingen zijn op uw kinderdagverblijf en kunnen we extra vragen toevoegen.

Meer informatie

Voor meer informatie (werkwijze, kosten, enzovoort) kunt u hier de brochure Oudertevredenheidsonderzoek Kinderopvang downloaden.

  • Offerte aanvragen en/of een afspraak maken  • Voor het opstellen van de offerte willen we graag weten om hoeveel locaties en om hoeveel kinderen het gaat.
  • Uw gegevens

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.