Docentscan MBO

Feedback van de studenten aan hun docenten

Docentscan MBO

Feedback van de studenten aan hun docenten

Docentscan

 • D

Met de Docentscan MBO geven wij u onder meer inzicht in:

 • hoe de studenten hun docenten evalueren op verschillende competenties: interpersoonlijk, pedagogisch, vakinhoudelijk en didactisch, organisatorisch;
 • en/of hoe de studenten hun docenten evalueren op de verschillende rollen van de leraar: gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter;
 • de sterke punten van docenten: op welke competenties scoren zijn goed?
 • de verbeterpunten voor individuele docenten: op welke competenties scoren zij minder goed en is verbetering wenselijk en/of noodzakelijk?

100% maatwerk
Wij beschikken over een uitgebreide basisvragenlijst met stellingen/vragen ingedeeld naar de verschillende competenties en rollen van de docent. In overleg met u selecteren we circa 15 vragen uit deze basisvragenlijst (en zo nodig formuleren we extra vragen) waarmee de studenten van uw school hun docenten evalueren.

Methode
De studenten vullen op school (met behulp van een eenvoudige instructie) een online vragenlijst in over (in principe) alle docenten waarvan zij les krijgen.

Iedere docent zijn/haar Docentrapport
Voor iedere docent stellen wij een individueel docentrapport op met:

 • zijn/haar scores op de competenties en/of rollen;
 • afgezet tegen de gemiddelde scores van de docenten uit het team/de afdeling waar hij/zij deel vanuit maakt en/of afgezet tegen de gemiddelde scores van de docenten van de school;
 • zijn/haar scores uitgesplitst naar de klassen waaraan hij/zij lesgeeft.

Met ingang van dit studiejaar kunnen docenten hun resultaten/scores (realtime) online inzien. Wij laten u graag zien hoe dit werkt.

Meer informatie
Voor meer informatie (werkwijze, kosten, enzovoort) kunt u hier de brochure downloaden. Zie pagina 9 van deze brochure voor de Docentscan.

 • Offerte aanvragen en/of een afspraak maken


 • Voor het opstellen van de offerte willen we graag weten hoeveel docenten u door de studenten wilt laten evalueren.
 • Uw gegevens

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.