Schoolleidersscan PO

Feedback van medewerkers voor hun schoolleider(s).

Schoolleidersscan PO

Feedback van medewerkers voor hun schoolleider(s).

Schoolleidersscan PO

  • D

Met de Schoolleiderscan PO evalueren medewerkers hun schoolleider(s) op verschillende competenties. Het gaat om compententies zoals een gezamenlijke visie/richting creëren, een coherentie organisatie voor het primaire proces realiseren en strategisch omgaan met de omgeving.
Met behulp van de resultaten kunnen schoolleiders gericht werken aan hun competenties en persoonlijke ontwikkeling.

Methode en respons
Wij maken voor uw school een vragenlijst op maat waarvoor onze basisvragenlijst de basis vormt. De vragenlijst telt circa 25 vragen. In het kader van ‘zelfreflectie’ (op welke competenties scoor ik goed en wellicht minder goed?) krijgt ook de schoolleider een vragenlijst voorgelegd.

Methode en respons
Het onderzoek vindt online plaats: medewerkers ontvangen een e-mail met een link naar de online vragenlijst. Normaliter realiseren we bij scholen in het primair onderwijs een respons van 80% tot 100%.

Rapportage
Voor de schoolleider(s) stellen we een ‘individueel rapport’ op dat onder meer bevat:

  • De scores op alle thema’s die aan de medewerkers zijn voorgelegd.
  • De scores afgezet tegen landelijke PO-cijfers.
  • De inschatting van de schoolleider zelf (hoe hij/zij denkt te scoren op de voorgelegde thema’s) afgezet tegen de werkelijke scores.

Meer informatie
Voor meer informatie (werkwijze, kosten, enzovoort) kunt u hier de brochure downloaden. Zie pagina 8 van deze brochure voor de Schoolleidersscan PO.

  • Offerte aanvragen en/of een afspraak maken


  • Voor het opstellen van de offerte willen we graag weten hoeveel directieleden u door de medewerkers wilt laten evalueren.
  • Uw gegevens

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.