Medewerkersonderzoek PO

Hoe tevreden en (niet onbelangrijk gezien de huidige arbeidsmarkt) hoe loyaal zijn uw medewerkers!

Medewerkersonderzoek PO

Hoe tevreden en (niet onbelangrijk gezien de huidige arbeidsmarkt) hoe loyaal zijn uw medewerkers!

Medewerkersonderzoek PO

 • M

Wij geven u graag inzicht in:

 • hoe tevreden, bevlogen en loyaal de medewerkers (OP en OOP) van uw school zijn;
 • de verbeterpunten van de school vanuit het perspectief van de medewerkers;
 • hoe professioneel de cultuur op uw school is;
 • hoe uw school scoort ten opzichte van de landelijke PO–cijfers (benchmark).

 

Kies het onderzoek dat bij uw school past!

Wij bieden verschillende mogelijkheden:

 • (breed) Medewerkersonderzoek
  ‘Breed’ in de zin dat alle thema’s die relevant zijn voor de tevredenheid, bevlogenheid en loyaliteit van de medewerkers aan de orde komen: sfeer, inhoud werk, werkomstandigheden, persoonlijke ontwikkeling, direct leidinggevende, professionele cultuur, enzovoort.
 • Compact Medewerkersonderzoek
  Met een korte vragenlijst (25 gesloten vragen, drie open vragen) goed zicht krijgen op tevredenheid, betrokkenheid en loyaliteit.
 • Themaonderzoek
  Voor als u een thema (werkdruk, persoonlijke ontwikkeling, interne communicatie, taakbeleid, e.d.) diepgaand wilt laten onderzoeken. Het gaat bij een Themaonderzoek vaak om een combinatie van een (korte) online vragenlijst en diepte-interviews met medewerkers.
 • Pulse metingenPeriodiek (eens per twee of drie maanden) met een (zeer) korte vragenlijst de tevredenheid en loyaliteit van de medewerkers monitoren.

 

Hoe werkt het?

Wij beschikken over basisvragenlijsten (voor breed, compact, thema en pulse) die we in overleg op maat maken voor uw school.

Vervolgens benaderen we de medewerkers van uw school met een e-mail met de vraag om de (op maat gemaakte) online vragenlijst in te vullen.

Wij werken toe naar een hoge respons door een of meerdere keren een reminder te versturen naar de medewerkers die de vragenlijst niet hebben ingevuld. We realiseren normaliter een respons van 80% tot 100%.

Vervolgens stellen we een actiegericht rapport op met alle resultaten en met conclusies en aanbevelingen.
U kunt de resultaten ook inzien (en zelf selecties maken: naar scholen, naar functiegroepen, enzovoort) met behulp van een online cockpit.

 

Ondersteuning bij het vervolg

We kunnen u ook helpen bij het vervolg: het verzorgen van een (interactieve) presentatie voor de medewerkers, een-op-eengesprekken met schoolleiders (gericht op het in kaart brengen van de gewenste/noodzakelijke verbeteracties voor de school/afdeling/team) en/of workshops Aan de slag met de resultaten! (samen met het team komen tot verbeteracties).
Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

 

Meer informatie

Voor meer informatie (werkwijze, kosten, enzovoort) kunt u hier de brochure downloaden.

 

Vraag een offerte aan en/of plan een meeting in

Vraag hieronder (vrijblijvend) een offerte aan en/of plan een (vrijblijvende) online meeting in!
Al vanaf € 365 voeren wij een (breed) Medewerkersonderzoek PO voor u uit.