Oudertevredenheidsonderzoek PO

Verbeterpunten voor uw school vanuit het perspectief van de ouders.

Oudertevredenheidsonderzoek PO

Verbeterpunten voor uw school vanuit het perspectief van de ouders.

Oudertevredenheid PO

  • O

Met het Oudertevredenheidsonderzoek geven wij u onder meer inzicht in:

  • hoe de ouders uw school ervaren en hoe tevreden zij met uw school zijn;
  • hoe betrokken de ouders bij uw school zijn;
  • wat de verbeterpunten van de school en de groepen zijn vanuit het perspectief van de ouders;
  • hoe uw school scoort ten opzichte van landelijke PO–cijfers (benchmark).

Thema’s

In het onderzoek komen onder meer de volgende thema’s aan de orde: de algemene ontwikkeling van het kind, het onderwijs, de (extra) begeleiding, de sfeer, de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, de extra activiteiten die de school organiseert, de voorzieningen, de omgeving van de school, de communicatie van de school met de ouders, de directie, de identiteit van de school, de geledingen en de voor-, tussenschoolse en naschoolse opvang.
En als u wilt, leggen wij ouders ook de vragen voor van Vensters PO en dragen wij zorg voor het uploaden van de resultaten op www.scholenopdekaart.nl.

100% maatwerk

Voor het onderzoek onder de ouders maken we gebruik van een basisvragenlijst. De terminologie in de vragenlijst stemmen we volledig af op uw school. Daarnaast kunnen we vragen uit de basisvragenlijst schrappen die niet van toepassing zijn op uw school en kunnen we tal van schoolspecifieke vragen toevoegen.

Corona

We bespreken graag met u of en zo ja, welke aandacht we in het onderzoek besteden aan de impact van corona. We hebben een set met vragen ontwikkeld die wellicht ook past bij uw school.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Oudertevredenheidsonderzoek PO (werkwijze, kosten, enzovoort) kunt u hier de brochure downloaden.

  • Offerte aanvragen en/of een afspraak maken


  • Voor het opstellen van de offerte willen we graag weten om hoeveel scholen en om hoeveel leerlingen het gaat.
  • Uw gegevens

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.