Oudertevredenheidsonderzoek PO

Meerdere opties: diepte-interviews met ouders, individuele leerkrachtrapporten en Vensters PO.

Oudertevredenheidsonderzoek PO

Meerdere opties: diepte-interviews met ouders, individuele leerkrachtrapporten en Vensters PO.

Oudertevredenheidsonderzoek PO

  • O

Met het onderzoek onder ouders geven wij u inzicht in:

  • hoe de ouders uw school ervaren en hoe tevreden zij met uw school zijn;
  • wat de sterke punten en verbeterpunten zijn van de school, van de onder-, midden- en bovenbouw en van de groepen vanuit het perspectief van de ouders;
  • hoe uw school scoort ten opzichte van landelijke PO–cijfers (benchmark);
  • wat de concurrentiekracht van uw school is.

 

Thema’s

In het onderzoek komen o.a. de volgende thema’s aan de orde: het onderwijs, de leerkrachten, de communicatie met ouders, de sfeer en veiligheid op school, de schoolleiding en de voorzieningen.
We besteden, als u dat wilt, expliciet aandacht aan aanvullend aanbod van uw school en/of de wijze waarop uw school zich profileert (bijv. als vreedzame school, cultuurprofielschool, gezonde school of nog anders): Vinden ouders het belangrijk? Besteedt de school er voldoende aandacht aan?

 

Hoe werkt het?

Wij werken met een basisvragenlijst die we in overleg op maat maken voor uw school.
Vervolgens benaderen we de ouders van uw school met een e-mail met de vraag om de online vragenlijst in te vullen. Wij werken toe naar een hoge respons door een of meerdere keren een reminder te versturen naar de medewerkers die de vragenlijst niet hebben ingevuld. We realiseren normaliter een respons van 40% tot 60%.
Als deze werkwijze (ouders een of meerdere e-mails sturen) voor uw school niet werkt, zoeken we graag met u naar een goed alternatief.

Vervolgens stellen we een actiegericht rapport met conclusies en aanbevelingen. U kunt de resultaten ook inzien (en zelf selecties maken: naar scholen, naar bouwen, naar groepen, enzovoort) op een online cockpit.

 

Optie 1: Vensters PO

Als u wilt, leggen wij de ouders ook de Vensters PO-vragen voor en dragen wij zorg voor het uploaden van de resultaten op www.scholenopdekaart.nl.
Ook als u de ouders ‘alleen’ de Vensters PO-vragen wilt voorleggen, helpen wij u graag. Wij bieden dan de mogelijkheid om, door twee extra vragen aan de Vensters-vragenlijst toe te voegen, veel meer uit het onderzoek te halen. Wij informeren u graag over dit alternatief.

 

Optie 2: Verdieping met diepte-interviews met ouders

We kunnen de resultaten van het onderzoek (de online vragenlijst) verdiepen met een aantal diepte-interviews met ouders. Met zes tot acht diepte-interviews (interviews die circa 45 minuten in beslag nemen en die we online, met Teams, afnemen) zoomen we dan bijvoorbeeld in op o.a. de thema’s waarover ouders niet of minder tevreden zijn. In overleg met u maken we de keuze welke groep ouders we een diepte-interview afnemen: ouders met een kind in de bovenbouw, ouders met een kind in de bovenbouw of nog anders.

 

Optie 3: Individuele leerkrachtrapporten

U kunt ervoor kiezen om de leerkrachten individueel te laten evalueren door de ouders. De ouders krijgen dan vragen voorgelegd over de leerkracht(en) van hun kind(eren): bijv. vragen over meester Frank en/of Juf Fatima en/of Juf Sophie. We geven in de online vragenlijst die wij de ouders voorleggen duidelijk aan over welke leerkracht de vragen gaan en tonen de naam van de leerkracht (“de volgende vragen gaan over meester Frank”).
Elk leerkracht ontvangt (direct via ons of via de schoolleider/directeur, dat stemmen we met de school af) een Individueel leerkrachtrapport.
De intentie is dat met de feedback die de leerkracht van de ouders ontvangt hij/zij gericht aan zijn/haar persoonlijke en professionele ontwikkeling kan werken.

 

Kosten

Voor meer informatie over de kosten van het Oudertevredenheidsonderzoek PO kunt u hier de brochure downloaden. Al vanaf € 365 voeren wij een Oudertevredenheidsonderzoek uit. Zie pagina 10 van de brochure voor een kostenoverzicht.

 

Vraag een offerte aan en/of plan een meeting in

Vraag hieronder (vrijblijvend) een offerte aan en/of plan een (vrijblijvende) online meeting in!

  • Offerte aanvragen en/of een meeting inplannen


  • Voor het opstellen van de offerte willen we graag weten om hoeveel scholen en om hoeveel leerlingen het gaat.
  • Uw gegevens

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.