Directiescan

Evaluatie door medewerkers, feedback voor directieleden

Directiescan

Evaluatie door medewerkers, feedback voor directieleden

Teamleiderscan

  • D

Met de Directiescan PO achterhalen we hoe de medewerkers van de school hun directeur evalueren op verschillende competenties zoals een gezamenlijke visie/richting creëren, een coherentie organisatie voor het primaire proces realiseren en strategisch omgaan met de omgeving.
Met behulp van de Directiescan PO verschaffen we directeuren relevant input/feedback van medewerkers waarmee zij gericht aan hun competenties en persoonlijke ontwikkeling kunnen werken

Methode en respons
Wij maken voor uw school een vragenlijst op maat waarvoor onze basisvragenlijst de basis vormt. De vragenlijst telt circa 25 vragen. In het kader van zelfreflectie krijgt de directeur ook een vragenlijst voorgelegd waarmee hij/zij kan aangeven hoe hij/zij denkt te scoren op de aan de medewerkers voorgelegde thema’s.

Methode en respons
Het onderzoek vindt online plaats: medewerkers ontvangen een e-mail met een link naar de online vragenlijst. Normaliter realiseren we bij scholen in het primair onderwijs een respons van 80% tot 100%.

Rapportage
Voor de directeur(en) stellen we een ‘individueel rapport’ op dat onder meer bevat:

  • De scores op alle thema’s die aan de medewerkers zijn voorgelegd.
  • De scores afgezet tegen landelijke cijfers.
  • De resultaten van de ‘zelfreflectie’: de inschatting van de directeur zelf (hoe hij/zij denkt te scoren op de voorgelegde thema’s) afgezet tegen de werkelijke scores.

Meer informatie
Voor meer informatie (werkwijze, kosten, enzovoort) kunt u hier de brochure downloaden. Zie pagina 8 van deze brochure voor de Directiescan PO.

  • Offerte aanvragen en/of een afspraak maken


  • Voor het opstellen van de offerte willen we graag weten hoeveel directieleden u door de medewerkers wilt laten evalueren.
  • Uw gegevens

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.