Werkbeleving Schoolleiders PO

Hoe tevreden en (niet onbelangrijk gezien de huidige arbeidsmarkt) hoe loyaal zijn uw schoolleiders?

Werkbeleving Schoolleiders PO

Hoe tevreden en (niet onbelangrijk gezien de huidige arbeidsmarkt) hoe loyaal zijn uw schoolleiders?

Werkbeleving Schoolleiders PO

  • M

Wij geven u graag inzicht in:

  • hoe tevreden de schoolleiders/directeuren van uw stichting/scholengroep zijn met ‘hun school’ en met de stichting/onderwijsgroep;
  • de verbeterpunten van de stichting/scholengroep vanuit het perspectief van de schoolleiders/directeuren;
  • hoe professioneel de cultuur bij de stichting/scholengroep is (volgens de schoolleiders/directeuren);
  • hoe loyaal de schoolleiders/directeuren aan de stichting/scholengroep zijn of m.a.w. of zij van plan zijn werkzaam te blijven bij uw stichting/scholengroep of dat zij (wellicht reeds) op zoek zijn naar een andere werkgever;
  • hoe uw stichting/scholengroep scoort ten opzichte van de landelijke PO–cijfers (benchmark).

Met dit onderzoek gaan we er vanuit dat schoolleiders/directeuren hun werkplezier uiteraard (deels) ontlenen aan ‘hun school’, maar ook aan de mogelijkheden die zij binnen uw stichting/scholengroep krijgen om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen, aan de samenwerking met de schoolleiders/directeuren van de andere scholen van de stichting/scholengroep, aan de samenwerking met de verschillende afdelingen van het centraal bureau/servicebureau/ondersteuningsbureau, enzovoort.

 

Hoe werkt het?

Wij beschikken over een basisvragenlijst die we in overleg op maat maken voor uw stichting/scholengroep.
Vervolgens benaderen we de schoolleiders/directeuren met een e-mail (op hun zakelijke e-mailadres) met de vraag om de online vragenlijst in te vullen. Wij werken toe naar een hoge respons door een of meerdere keren een reminder te versturen naar de schoolleiders/directeuren die de vragenlijst niet hebben ingevuld.

Nadat we een goede respons hebben gerealiseerd (schoolleiders/directeuren zijn normaliter zeer gemotiveerd om aan dit onderzoek deel te nemen), stellen we een actiegericht rapport op met alle resultaten en met conclusies en aanbevelingen.

 

Ondersteuning bij het vervolg

We kunnen u ook helpen bij het vervolg: het verzorgen van een (interactieve) presentatie voor de schoolleiders/directeuren, een-op-eengesprekken met een of meerdere bestuurders en/of de HR-manager (gericht op het in kaart brengen van de gewenste/noodzakelijke verbeteracties voor de stichting/onderwijsgroep) en/of workshops Aan de slag met de resultaten! (samen met de schoolleiders/directeuren komen tot verbeteracties).

 

Vraag een offerte aan en/of plan een meeting in

Vraag hieronder (vrijblijvend) een offerte aan en/of plan een (vrijblijvende) online meeting in!

De kosten zijn afhankelijk van het aantal schoolleiders/directeuren dat uw stichting/scholengroep telt.