Privacy van respondenten

Als lid van de branchevereniging Data & Insights Network (D&IN) houdt DUO Onderwijsonderzoek & Advies zich vanzelfsprekend aan de privacyregels uit de ”Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek”. Deze is door het College Bescherming Persoonsgegevens goedgekeurd (Staatscourant, 2004, nr. 36). Ook zijn wij in het bezit van het keurmerk Fair Data (van D&IN), wat betekent dat wij op verantwoorde wijze met persoonsgegevens omgaan en ons aan strikte regels houden.

DUO Onderwijsonderzoek & Advies verwerkt de gegevens van respondenten voor het verrichten van onderzoek. Wanneer we u uitnodigen voor deelname aan een onderzoek (meestal het invullen van een vragenlijst) informeren wij u over het doel van het onderzoek en wie onze opdrachtgever is. Volgens de nieuwe Europese wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), mogen wij uw gegevens van onze opdrachtgevers ontvangen voor het uitvoeren van onderzoek.

Medewerking aan onze onderzoeken is uiteraard vrijwillig. U bepaalt of u mee wilt doen. Als u geen e-mails van ons meer wenst te ontvangen kunt u zich afmelden via een link in de ontvangen e-mail.

Hoe beschermt DUO Onderwijsonderzoek & Advies de privacy van de respondent?

Wij houden ons aan strikte gedragsregels van D&IN:

  • Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het onderzoek.
  • Wij anonimiseren de onderzoeksresultaten zo snel mogelijk.
  • Wij stellen nooit rapportages op over individuele respondenten, tenzij de respondent daarvoor ondubbelzinnig toestemming voor geeft. Uw antwoorden zijn dus nooit te herleiden tot u als respondent/persoon.
  • Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om verzamelde gegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.

 

Up