Evaluatie Mentoraat VO

Evaluatie van het mentoraat: vanuit het perspectief van mentoren en leerlingen

Evaluatie Mentoraat VO

Evaluatie van het mentoraat: vanuit het perspectief van mentoren en leerlingen

Mentoraat VO

 • R

Het instrument Evaluatie Mentoraat VO bestaat uit twee onderdelen:

 • Onderdeel 1: de evaluatie van de mentoren door hun leerlingen ;
 • Onderdeel 2: de evaluatie van het mentoraat door de mentoren zelf.

 

Onderdeel 1: Evaluatie door de leerlingen

Met dit onderdeel laten we leerlingen hun mentor evalueren op tal van aspecten: de kwaliteit van de individuele gesprekken die de mentor met de leerlingen voert (over leerprestaties, gedrag, e.d.), het klassenklimaat, de begeleiding bij de profielkeuze en/of bij de loopbaanoriëntatie, de kwaliteit van de mentorlessen, enzovoort.

Voor meer informatie over dit onderdeel (evaluatie door de leerlingen: de Mentorscan VO) klik hier.

 
Op deze webpagina richten we ons op onderdeel 2.

Onderdeel 2: Evaluatie van het mentoraat door de mentoren zelf

Met dit onderdeel laten we mentoren reflecteren op het mentoraat: Wat gaat er goed? Is duidelijk wat precies wel en niet wordt verwacht van mentoren? Wat gaat er minder goed oftewel wat zijn de knelpunten? Verloopt de ‘eerstelijnszorg’ op school goed en wat kan er beter wat betreft die eerstelijnszorg? Hebben de mentoren behoefte aan bijscholing en zo ja, op welk terrein? Enzovoort.

Factsheet Evaluatie mentoraat – de resultaten van onderzoek onder mentoren
Wij voeren regelmatig een (landelijke) evaluatie uit onder mentoren. Zie de factsheet hiernaast voor een deel van de resultaten van een recente evaluatie.

 

Hoe werkt de evaluatie?

Wij beschikken over een basisvragenlijst die we op maat maken voor uw school. Wij benaderen de mentoren van uw school met een e-mail met de vraag om de (op maat gemaakte) online vragenlijst in te vullen. Wij werken toe naar een hoge respons door een of meerdere keren een reminder te versturen naar de mentoren die na verloop van tijd de vragenlijst niet hebben ingevuld. Het invullen van de vragenlijst neemt zo’n 15 minuten in beslag. Vervolgens stellen we een rapportage op.

 

Wij leveren een overzichtelijke en heldere rapportage

Wij stellen een rapportage voor uw school op:

 • met alle resultaten: grafisch en in tekst;
 • waarin we de resultaten van uw school vergelijken met de landelijke cijfers (benchmark mentoraat VO);
 • waarin we de resultaten van uw school uitsplitsen naar afdelingen en leerjaren;
 • met een overzicht van de sterke punten en de verbeterpunten.

 

Vraag een offerte aan en/of plan een meeting in

De kosten zijn afhankelijk van het aantal mentoren. Bij maximaal 50 mentoren bedragen de kosten voor de evaluatie (van opstellen van de vragenlijst op maat tot en met de rapportage) € 1.875, bij 51 tot en met 75 mentoren € 2.075 en bij 76 tot en met 100 mentoren € 2.275 (excl. 21% BTW).
Vraag hieronder (vrijblijvend) een offerte aan en/of plan een (vrijblijvende) online meeting in!

Als u een offerte wilt aanvragen voor de Mentorscan (onderdeel 1: leerlingen evalueren hun mentor) klik hier.

 • Offerte aanvragen en/of een online meeting inplannen


 • Voor het opstellen van de offerte willen we graag weten hoeveel mentoren er op uw school zijn.
 • Uw gegevens

 • Naam van de school
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.