Monitor motieven schoolkeuze eerstejaars

Zicht op de concurrentiepositie van uw school

Monitor motieven schoolkeuze eerstejaars

Zicht op de concurrentiepositie van uw school

Monitor motieven schoolkeuze eerstejaars

  • M

Met de Monitor motieven schoolkeuze eerstejaars geven wij u inzicht in onder meer:

  • de concurrentiepositie van uw school en van concurrerende VO-scholen;
  • of het voor uw eerstejaars een ‘close finish’ was of met andere woorden of dat uw eerstejaars ook net zo goed voor een andere VO-school hadden kunnen kiezen of dat zij een overduidelijke voorkeur voor uw school hadden;
  • de motieven waarom uw eerstejaars voor uw school hebben gekozen en wat hen wellicht heeft doen twijfelen;
  • de motieven waarom uw eerstejaars niet voor de andere VO-scholen hebben gekozen.

Methode en respons
De eerstejaars/brugklassers vullen de online vragenlijst op school in, bijvoorbeeld tijdens een mentoruur. De vragenlijst is geschikt voor alle devices: desktop, laptop, tablet en smartphone. Normaliter realiseren we een respons van tegen de 100%.

Vragenlijst
De vragenlijst maken wij op maat voor uw school waarbij onze basisvragenlijst als uitgangspunt dient. De invultijd voor eerstejaars/brugklassers bedraagt 10 tot 15 minuten.

Rapportage
Wij stellen een uitgebreide rapportage op waarin we de resultaten (onder meer) uitsplitsen naar afdelingen en naar het schooladvies dat de eerstejaars/brugklassers hebben gekregen.

Meer informatie
Voor meer informatie (werkwijze, kosten, enzovoort) kunt u hier de brochure downloaden, zie pagina 12.