Monitor motieven schoolkeuze eerstejaars

Waarom kiezen eerstejaars voor uw school en wat heeft hen (mogelijk) doen twijfelen?

Monitor motieven schoolkeuze eerstejaars

Waarom kiezen eerstejaars voor uw school en wat heeft hen (mogelijk) doen twijfelen?

Monitor motieven schoolkeuze eerstejaars

  • M

Met deze monitor geven wij u inzicht in onder meer:

  • de concurrentiepositie van uw school en van de concurrerende VO-scholen;
  • of de keuze voor uw school een ‘close finish’ was of dat de keuze voor uw school overduidelijk was;
  • de motieven van uw eerstejaars om voor uw school te kiezen en wat hen (mogelijk) heeft doen twijfelen;
  • of de wijze waarop uw school zich profileert herkend wordt door de eerstejaars;
  • hoe eerstejaars de voorlichtingsactiviteiten (open dagen, e.d.) van uw school hebben gewaardeerd;
  • de motieven van uw eerstejaars om andere VO-scholen serieus te overwegen en waarom die VO-scholen het toch niet zijn geworden.

 

Methode en respons

De eerstejaars/brugklassers vullen de online vragenlijst op school in, bijvoorbeeld tijdens een mentoruur. De vragenlijst is geschikt voor alle devices: desktop, laptop, tablet en smartphone. Normaliter realiseren we een respons van tegen de 100%.

 

Vragenlijst

De vragenlijst maken wij op maat voor uw school waarbij onze basisvragenlijst als uitgangspunt dient. Dat betekent dus ook dat we schoolspecifieke vragen kunnen toevoegen aan de basisvragenlijst:

  • over de waardering van de eerstejaars van de voorlichtingsactiviteiten van uw school in het voorjaar van 2023 (en van andere VO-scholen);
  • of over het onderwijsconcept van uw school of over andere thema’s waarmee de school zich wil profileren (Spreekt het de eerstejaars aan? Heeft het hen doen twijfelen en zo ja, waarom?);
  • of nog anders.

De invultijd voor eerstejaars/brugklassers bedraagt circa 10 minuten.

 

Rapportage

Wij stellen een overzichtelijke rapportage op waarin we de resultaten uitsplitsen naar o.a. het schooladvies dat de eerstejaars/brugklassers hebben gekregen.

 

Vraag een offerte aan en/of plan een meeting in

U kunt hieronder vrijblijvend een offerte aanvragen of een meeting inplannen. Al vanaf € 795 (excl. 21% BTW) kan uw school deelnemen.
Zie voor een overzicht van de kosten de brochure ‘rechtsboven’ op deze webpagina.