Monitor motieven schoolkeuze eerstejaars

Zicht op de concurrentiepositie van uw school!

Monitor motieven schoolkeuze eerstejaars

Zicht op de concurrentiepositie van uw school!

Monitor motieven schoolkeuze eerstejaars

  • M

Met deze monitor geven wij u inzicht in onder meer:

  • of het voor uw eerstejaars een ‘close finish’ was of niet of met andere woorden of uw eerstejaars ook net zo goed voor een andere VO-school hadden kunnen kiezen;
  • de motieven van uw eerstejaars om voor uw school te kiezen en wat hen (mogelijk) heeft doen twijfelen;
  • de concurrentiepositie van uw school en van concurrerende VO-scholen;
  • de motieven van uw eerstejaars om niet voor de andere VO-scholen te kiezen.

Methode en respons
De eerstejaars/brugklassers vullen de online vragenlijst op school in, bijvoorbeeld tijdens een mentoruur. De vragenlijst is geschikt voor alle devices: desktop, laptop, tablet en smartphone. Normaliter realiseren we een respons van tegen de 100%.

Vragenlijst
De vragenlijst maken wij op maat voor uw school waarbij onze basisvragenlijst als uitgangspunt dient. De invultijd voor eerstejaars/brugklassers bedraagt circa 10 minuten.

Rapportage
Wij stellen een uitgebreide rapportage op waarin we de resultaten (onder meer) uitsplitsen naar afdelingen en naar het schooladvies dat de eerstejaars/brugklassers hebben gekregen.

Afspraak/online meeting inplannen en/of het aanvragen van een offerte

Voor meer informatie kunt u hier de brochure downloaden. U kunt hieronder een (vrijblijvende) afspraak maken/online meeting aanvragen. Dan bespreken we met u de opzet van het onderzoek en beantwoorden wij uw vragen.

U kunt hieronder ook direct een (vrijblijvende) offerte aanvragen.