Teamleiders- en Directiescan

Evaluatie door medewerkers, feedback voor teamleiders en directieleden

Teamleiders- en Directiescan

Evaluatie door medewerkers, feedback voor teamleiders en directieleden

Teamleiders- en Directiescan

  • T

Met de Teamleiderscan VO en Directeurscan VO achterhalen we hoe de medewerkers van de school hun teamleider of directeur evalueren op verschillende competenties zoals het creëren van een gezamenlijke visie/richting, een coherentie organisatie voor het primaire proces realiseren en strategisch omgaan met de omgeving.
Met behulp van deze twee scans verschaffen we directeuren en teamleiders relevante input/feedback van medewerkers waarmee zij gericht aan hun competenties en persoonlijke ontwikkeling kunnen werken

Vragenlijsten
Voor de twee groepen (teamleiders en directeuren) werken we uiteraard met verschillende vragenlijsten. Wij maken voor uw school een vragenlijst (of twee vragenlijsten) op maat waarvoor onze basisvragenlijsten de basis vormen. De vragenlijsten tellen circa 25 vragen. In het kader van zelfreflectie krijgt de teamleiders en directeur(en) ook een vragenlijst voorgelegd waarmee hij/zij kan aangeven hoe hij/zij denkt te scoren op de aan de medewerkers voorgelegde thema’s.

Methode en respons
Het onderzoek vindt online plaats: medewerkers ontvangen een e-mail met een link naar de online vragenlijst. Normaliter realiseren we bij scholen in het voortgezet onderwijs een respons van 70% tot 90%.

Rapportage
Voor de teamleiders en directeur(en) stellen we een ‘individueel rapport’ op dat onder meer bevat:

  • De scores op alle thema’s die aan de medewerkers zijn voorgelegd.
  • De scores afgezet tegen landelijke cijfers.
  • De resultaten van de ‘zelfreflectie’: de inschatting van de teamleider/directeur zelf (hoe hij/zij denkt te scoren op de voorgelegde thema’s) afgezet tegen de werkelijke scores.

Meer informatie
Voor meer informatie (werkwijze, kosten, enzovoort) kunt u hier de brochure downloaden. Zie pagina 8 en 9 van deze brochure voor de Teamleiderscan VO en Directiescan VO.

  • Offerte aanvragen en/of een afspraak maken


  • Voor het opstellen van de offerte willen we graag weten hoeveel teamleiders u door de medewerkers wilt laten evalueren.
  • Voor het opstellen van de offerte willen we graag weten hoeveel directieleden u door de medewerkers wilt laten evalueren.
  • Uw gegevens

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.