Het bureau

DUO Onderwijsonderzoek werkt sinds 1995 voor scholen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. We verrichten zowel kwantitatief onderzoek (met name online en schriftelijke vragenlijsten) als kwalitatief onderzoek (groepsdiscussies en diepte-interviews met schooldirecteuren, bestuurders, leraren, leerlingen en ouders).

Het bureau telt in totaal 21 vaste medewerkers.

Hieronder stelt een aantal medewerkers zich voor.

 

Medewerkers

Drs. Vincent van Grinsven

Directeur

Werkzaamheden bij DUO Market Research: heeft het bedrijf in 1995 opgericht. Is meewerkend voorman. Carrière vóór DUO Market Research: zeven jaar gewerkt bij verschillende educatieve uitgeverijen als marketeer en uitgever. Opleiding: bestuurskunde (bestuurlijk onderzoek) aan de Universiteit Twente.

Drs. Liesbeth van der Woud

Senior projectleider

Opleiding: Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam
Carrière vóór DUO: vijf jaar gewerkt bij twee verschillende marktonderzoekbureaus: bij AdMar/ITW als projectleider kwantitatief onderzoek en bij Interview International (later Interview-NSS) als projectleider kwalitatief onderzoek. Werkzaamheden bij DUO: werkt sinds 1996 bij DUO. Heeft als specialisatie onderwijsonderzoek en kwalitatief onderzoek (groepsdiscussies en single interviews).

Drs. Moniek de Weerd

Senior projectleider

Opleiding:Sociale psychologie aan de Universiteit Utrecht, Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Carrière vóór DUO: onderzoeker bij Toppen Onderzoek & Beleid. Werkzaamheden bij DUO: werkt sinds eind 2009 bij DUO Onderwijsonderzoek. Heeft als specialisatie onderzoek naar leerlingstromen in het MBO en VO.

Anja Schaapman MSc

Projectleider

Opleiding: Sociale Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Werkzaamheden bij DUO: Werkt sinds 2006 bij DUO Onderwijsonderzoek. Eerst als student, waarbij veel praktische (onderzoeks)ervaring is opgedaan, en sinds 2010 als projectleider onderzoek. Is breed inzetbaar op alle onderzoeksgebieden en heeft als specialisatie medewerkertevredenheidsonderzoek, oudertevredenheidsonderzoek en leerlingtevredenheidsonderzoek.

Drs. Brigitte Mors

Senior projectleider

Opleiding: Sociale psychologie aan de Universiteit Leiden, afstudeerrichting Onderzoek.
Carrière vóór DUO: 18 jaar onderzoekservaring o.a. bij Intomart GfK als senior projectleider.
Werkzaamheden bij DUO: werkt sinds 2007 bij DUO Onderwijsonderzoek. Is breed inzetbaar op alle onderzoeksgebieden en heeft als specialisatie medewerkertevredenheidsonderzoek.

Up