Groepsgesprekken en diepte-interviews

In gesprek met schoolleiders, leraren, leescoördinatoren, ICT-coördinatoren, decanen, teamleiders, leerlingen, studenten, ouders, enzovoort.

Groepsgesprekken en diepte-interviews

In gesprek met schoolleiders, leraren, leescoördinatoren, ICT-coördinatoren, decanen, teamleiders, leerlingen, studenten, ouders, enzovoort.

Groepsgesprekken en diepte-interviews

 • G

We verrichten ook graag kwalitatief onderzoek voor uw organisatie. Welke kwalitatieve methode – groepsgesprekken (focusgroepen) en/of diepte-interviews – geschikt is hangt af van uw onderzoeksvraag.

Kwalitatief onderzoek is (onder meer) geschikt als u:

 • een educatief concept wilt testen (Is er belangstelling voor? Hoe kan het concept worden ‘aangescherpt’? e.d.);
 • de resultaten van een kwantitatief onderzoek wilt verdiepen (Wat zit erachter?);
 • een campagne wilt testen;
 • input willen verzamelen voor het ontwikkelen van een vragenlijst voor een kwantitatief onderzoek (een voorstudie);

Voor ‘corona’ vonden de groepsgesprekken en diepte-interviews plaats in een speciale ruimte op ons kantoor in Utrecht. Tegenwoordig voeren we de groepsgesprekken en diepte-interviews nagenoeg altijd online uit (Zoom of Teams). Het lukt uitstekend om ‘online een goede sfeer neer te zetten’ (voorwaarde voor een goed gesprek) en om de gewenste diepte in het gesprek te krijgen.

Met de huidige online-aanpak is de doorlooptijd van een onderzoek bovendien erg kort: van uw akkoord op ons onderzoeksvoorstel tot en met rapportage maximaal vier weken.
We nemen de groepsgesprekken en diepte-interviews op zodat u deze nog dezelfde dag kunt terugkijken/-luisteren.

 

Onderwijsprofessionals, leerlingen/studenten, ouders

We organiseren groepsgesprekken met leerlingen/studenten (van leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs tot en met studenten van universiteiten), ouders en onderwijsprofessionals. Bij die laatste groep gaat het onder meer om::

 • schoolleiders;
 • leerkrachten basisonderwijs in de onder-, midden- en bovenbouw;
 • leraren VO (talen, wiskunde, CKV, enzovoort);
 • taal-, cultuur- en rekencoördinatoren;
 • ICT-coördinatoren;
 • cultuurcoördinatoren.

Onze gespreksleiders (groepsgesprekken) en interviewers (diepte-interviews) zijn volwaardige gesprekspartners voor de onderwijsprofessionals, ouders en leerlingen/studenten.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: 030 263 10 80 of info@duo-onderwijsonderzoek.nl.

 • Offerte aanvragen en/of een afspraak maken


 • Uw gegevens

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.