Sociale veiligheid medewerkers PO

Hoe veilig voelen de medewerkers zich op uw school? Zijn er duidelijke regels? Worden signalen goed opgepakt?

Sociale veiligheid medewerkers PO

Hoe veilig voelen de medewerkers zich op uw school? Zijn er duidelijke regels? Worden signalen goed opgepakt?

Sociale veiligheid medewerkers PO

 • S

Verreweg de meeste leerkrachten (92%) voelen zich veilig op hun school. Dat laat onverlet dat ongewenst gedrag aan de orde van de dag is:

 • een zesde van de leerkrachten (16%) voelt zich minder veilig dan drie jaar geleden;
 • ruim een derde (38%) ervaart ongewenst gedrag van leerlingen (met name verbaal geweld);
 • ruim een kwart (29%) ervaart ongewenst gedrag van ouders (zoals voortdurend veroordeeld/bekritiseerd worden);
 • en een op de zeven (14%) ervaart ongewenst gedrag van collega’s en een op de tien (10%) van leidinggevende (van verbaal geweld tot tot machtsmisbruik/onder druk gezet worden).

Dat blijkt uit een representatief onderzoek (juni 2022) waaraan 1.100 leerkrachten hebben meegewerkt. Download de factsheet (die vindt u rechtsboven op deze pagina) voor een deel van de onderzoeksresultaten.

Als u wilt weten hoe veilig uw medewerkers (leerkrachten en OOP-ers) zich voelen, brengen wij dat graag voor u in kaart. Met het onderzoek Sociale veiligheid medewerkers PO brengen wij onder meer in kaart:

 • hoe veilig de medewerkers van uw school zich voelen;
 • of zij worden geconfronteerd met ongewenst gedrag van collega’s, leerlingen en/of ouders (en zo ja, met welk type gedrag en hoe frequent);
 • of zij ongewenst gedrag melden en of dat leidt tot een bevredigende oplossing en zo nee, waarom niet;
 • of signalen door de school goed worden opgepakt;
 • of medewerkers vinden dat alle medewerkers op uw school, ongeacht leeftijd/gender/seksuele geaardheid/culture achtergrond, gelijk worden behandeld.

Methode en respons
Het onderzoek vindt online plaats: medewerkers ontvangen een e-mail met een link naar de online vragenlijst. Normaliter realiseren we bij scholen in het primair onderwijs een respons van 80% tot 100%.

Rapportage
U ontvangt een uitgebreide rapportage waarin we uitdrukkelijk aandacht besteden aan noodzakelijke en/of wenselijke verbeteracties. De rapportage bevat uiteraard een benchmark met landelijke PO-cijfers.

Meer informatie
Voor meer informatie (werkwijze, kosten, enzovoort) kunt u hier de brochure downloaden. Zie pagina 6 van deze brochure voor het onderzoek Sociale veiligheid medewerkers PO.

 • Offerte aanvragen en/of een online meeting inplannen • Voor het opstellen van de offerte willen we graag weten om hoeveel scholen en om hoeveel medewerkers het gaat.
 • Uw gegevens

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.