Sociale veiligheid medewerkers PO

Ongewenst gedrag van collega's, leerlingen en ouders.

Sociale veiligheid medewerkers PO

Ongewenst gedrag van collega's, leerlingen en ouders.

Sociale veiligheid medewerkers PO

 • S

Verreweg de meeste leerkrachten (92%) voelen zich veilig op hun school. Dat laat onverlet dat ongewenst gedrag aan de orde van de dag is:

 • een zesde van de leerkrachten (16%) voelt zich minder veilig dan drie jaar geleden;
 • ruim een derde (38%) ervaart ongewenst gedrag van leerlingen (met name verbaal geweld);
 • ruim een kwart (29%) ervaart ongewenst gedrag van ouders (zoals voortdurend veroordeeld/bekritiseerd worden);
 • en een op de zeven (14%) ervaart ongewenst gedrag van collega’s en een op de tien (10%) van leidinggevende (van verbaal geweld tot tot machtsmisbruik/onder druk gezet worden).

Dat blijkt uit een representatief onderzoek (juni 2022) waaraan 1.100 leerkrachten hebben meegewerkt. Download de factsheet (die vindt u rechtsboven op deze pagina) voor een deel van de onderzoeksresultaten.

Als u wilt weten hoe veilig de leerkrachten (en uiteraard ook OOP-ers) zich op uw school voelen, brengen wij dat graag voor u in kaart.Met het onderzoek brengen wij onder meer in kaart:

 • hoe veilig de medewerkers van uw school zich voelen;
 • of zij worden geconfronteerd met ongewenst gedrag van collega’s, leerlingen en/of ouders (en zo ja, met welk type gedrag en hoe frequent);
 • of zij ongewenst gedrag hebben gemeld en zo ja, bij wie;
 • of de melding heeft geleid tot een bevredigende oplossing en zo nee, waarom niet.

Methode en respons
Het onderzoek vindt online plaats: medewerkers ontvangen een e-mail met een link naar de online vragenlijst. Normaliter realiseren we bij scholen in het primair onderwijs een respons van 80% tot 100%.

Rapportage
U ontvangt een uitgebreide rapportage waarin we uitdrukkelijk aandacht besteden aan noodzakelijke en/of wenselijke verbeteracties. De rapportage bevat uiteraard een benchmark met landelijke PO-cijfers.

Meer informatie
Voor meer informatie (werkwijze, kosten, enzovoort) kunt u hier de brochure downloaden. Zie pagina 6 van deze brochure voor het onderzoek Sociale veiligheid medewerkers PO.

 • Offerte aanvragen en/of een afspraak maken • Voor het opstellen van de offerte willen we graag weten om hoeveel scholen en om hoeveel medewerkers het gaat.
 • Uw gegevens

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.