slider-20-background

Ouder- en leerlingentevredenheid VO

Verbeterpunten van uw school vanuit het perspectief van ouders en leerlingen

Ouder- en leerlingtevredenheid

  • O

Met het Ouder- en Leerlingtevredenheidsonderzoek VO geven wij u onder meer inzicht in:

  • hoe de ouders/leerlingen uw school ervaren en hoe tevreden zij met uw school zijn;
  • wat de verbeterpunten van de school, de teams, de afdelingen en de klassen zijn vanuit het perspectief van de ouders/leerlingen;
  • hoe uw school scoort ten opzichte van landelijke VO–cijfers (benchmark).

Thema’s Oudertevredenheid

In het onderzoek onder de ouders komen meer de volgende thema’s aan de orde: de algemene ontwikkeling van het kind, het onderwijs, de (extra) begeleiding van het kind, de sfeer, de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, de extra activiteiten die de school organiseert, de voorzieningen, de omgeving van de school, de communicatie van de school met de ouders, de directie, de identiteit van de school en de geledingen.

Thema’s Leerlingtevredenheid

In het onderzoek onder de leerlingen komen onder meer de volgende thema’s aan de orde: de algemene ontwikkeling, het onderwijs, de toetsen, de organisatie, de sfeer, de docenten, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de inspraak op school en de extra activiteiten.

100% maatwerk

Voor het onderzoek onder de ouders en de leerlingen maken we gebruik van basisvragenlijsten. De terminologie in de vragenlijsten stemmen we volledig af op uw school. Daarnaast kunnen we vragen uit de basisvragenlijsten schrappen die niet van toepassing zijn op uw school en kunnen we tal van schoolspecifieke vragen toevoegen.

Meer informatie

Voor meer informatie (werkwijze, kosten, enzovoort) kunt u hier de brochure Tevredenheidsmetingen in het VO downloaden.

  • Offerte aanvragen en/of een afspraak maken


  • Voor het opstellen van de offerte willen we graag weten hoeveel leerlingen er op uw school zitten.

  • Voor het opstellen van de offerte willen we graag weten hoeveel leerlingen er op uw school zitten.
  • Uw gegevens